Nieuwe voorraad LEIFplan

Nieuwe voorraad LEIFplan

Niemand had gedacht dat de verdeling van het LEIFplan via de apotheken zo'n succes zou kennen. In amper 3 dagen waren alle 20.000 ...

ITG als expertisecentrum rabiës

ITG als expertisecentrum rabiës

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen (ITG) is vanaf begin deze maand het expertisecentrum voor rabiës voor België. ...

Golf van inbraken in apotheken

Golf van inbraken in apotheken

Sla de kranten open, en je wordt rond de oren geslagen met inbraken in apotheken. En net-voor -de-vakantie- fenomeen? Of gewoon ...

Burger hamstert geneesmiddelen

Burger hamstert geneesmiddelen

In november 2016 kondigde de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken besparingen ...

Nieuwe stap in internationale  samenwerking rond geneesmiddelen

Nieuwe stap in internationale samenwerking rond geneesmiddelen

België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk lanceren vandaag, dinsdag 27 juni 2017, een gezamenlijk project rond horizon scanning in de geneesmiddelensector. Door potentieel ingrijpende farmaceutische innovaties in kaart te brengen vóór ze op de markt komen, willen de vier landen er sneller en beter op kunnen anticiperen in hun beleid.

Doe-het-zelf-geneeskunde in Technopolis

Doe-het-zelf-geneeskunde in Technopolis

In juli en augustus kan je in Technopolis terecht voor een thematentoonstelling 'Doe-het-zelf-wetenschap' waarin geneeskunde een prominente rol toebedeeld krijgt. Een ideale manier om jongeren vanaf 12 jaar kennis te laten maken met wetenschap en geneeskunde in het bijzonder. Via de tentoonstelling wil men de bezoekers ervan overtuigen dat wetenschap niet alleen wetenschappers maar ook hén aanbelangt.

Rush op documenten 'voorafgaande zorgplanning' van LEIF

Rush op documenten 'voorafgaande zorgplanning' van LEIF

Maar liefst 20.000 Vlamingen hebben de afgelopen dagen bij hun apotheker het LEIFplan met alle papieren voor de voorafgaande zorgplanning opgehaald. "Dit is nog maar eens het bewijs dat de vraag naar duidelijke informatie groot is en de burger wel degelijk bezig is met alles wat te maken heeft met een waardig levenseinde", zegt prof. dr. Wim Distelmans.

Rassendiscriminatie heeft invloed op de gezondheid van de kinderen

Rassendiscriminatie heeft invloed op de gezondheid van de kinderen

Californische vorsers hebben de effecten van rassendiscriminatie op de lichamelijke en geestelijke gezondheid onderzocht bij 95 677 kinderen die hadden deelgenomen aan de National Survey on Children's Health. De wetenschappers hebben informatie verzameld over de lichamelijke en de geestelijke gezondheid van de kinderen en hebben de zorgverstrekkers van de kinderen gevraagd of zij vonden of de kinderen waren "beoordeeld" op hun huidskleur of hun etnische herkomst of om die reden "slecht waren behandeld".

Rookstop: een echte uitdaging

Rookstop: een echte uitdaging

Alle ex-rokers zullen het toegeven: geen rookstop zonder ondersteuning. Prof. Pierre Bartsch (Universiteit van Luik) geeft een overzicht van het beleid bij rokers die willen stoppen met roken: geen mirakelformules, maar wel nieuwe opties.

Astma: de tijden veranderen

Astma: de tijden veranderen

Het wordt almaar duidelijker dat er verschillende biologische fenotypes van astma bestaan, wat uiteraard het idee van een en dezelfde behandeling voor alle astmalijders op de helling plaatst. Recente onderzoeken bij astmalijders die werden geselecteerd op grond van strikte laboratoriumcriteria, pleiten voor een behandeling op maat.