The proof of the pudding,...is in the eating

The proof of the pudding,...is in the eating

Désirée De Poot - Er is lang op gewacht en nu is het er... het Meerjarenkader. Minister Maggie De Block had er op de vooravond van de ministerraad die het Meerjarenkader heeft goedgekeurd, op een meeting met de Brabantse apothekers nog voor gewaarschuwd: "species die niet bereid zijn om te veranderen en zich aan te passen, zijn gedoemd om uit te sterven. Kijk maar naar de dinosaurussen. Apothekers mochten, zo zei ze, geen dinosaurussen zijn".

Hackers hebben het op apotheken gemunt

Hackers hebben het op apotheken gemunt

Een nieuw fenomeen in de criminaliteit waarmee apothekers worden geconfronteerd: hackers. Apotheek V. uit Balen weet er alles van.

Inspectrice Fagg werd betrapt op vervalsen doktersbriefje

Inspectrice Fagg werd betrapt op vervalsen doktersbriefje

Een alerte apotheker heeft een dertigster uit de streek kunnen ontmaskeren. De vrouw uit Tielt-Winge gebruikte een vals doktersvoorschrift om geneesmiddelen te verkrijgen. Pittig detail: zij werkte toen als inspectrice bij het Fagg.

De 'combicliff'  van het Riziv

De 'combicliff' van het Riziv

Het Riziv licht toe dat, als het referentieterugbetalingssysteem van toepassing is voor een werkzaam bestanddeel, het nagaat of er combinaties met dat werkzaam bestanddeel zijn waarvoor het referen-tieterugbetalingssysteem nog niet van toepassing is.

Allergietest voor huisstofmijt kan nu ook via de neus

Allergietest voor huisstofmijt kan nu ook via de neus

Wetenschappers van de UGent hebben aangetoond dat het mogelijk is om via het neusslijmvlies te achterhalen of iemand allergisch is aan huisstofmijt. De nieuwe methode kan een alternatief zijn voor de bestaande huid- of bloedtest.

Bevestiging van de link tussen de ziekte van Crohn en spondyloartritis

Bevestiging van de link tussen de ziekte van Crohn en spondyloartritis

Axiale spondyloartritis is een chronische ontstekingsziekte, die vooral de gewrichten van de wervelkolom, het bekken, de thorax, de knieën en de heupen treft. Volgens een nieuwe Amerikaanse studie zou er wel degelijk een verband bestaan tussen spondyloartritis en de ziekte van Crohn.

1 op de 3 leidinggevenden in de farmasector is een vrouw: "We zijn op de goede weg"

Het aandeel vrouwen in leidinggevende posities in de farmaceutische sector ligt op 31,5 procent. In het managementteam klimt het aandeel vrouwen zelfs tot 41 %. En bijna 2 op de 3 tewerkgestelden in de onderzoeksteams (62%) zijn vrouwen. Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op 8 maart, zet pharma.be de sterke vertegenwoordiging van vrouwen in de geneesmiddelenindustrie in de kijker.

Het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift in 30 vragen en antwoorden

Het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift in 30 vragen en antwoorden

de Apotheker - Het elektronisch voorschrift laat geen enkele arts onverschillig. Het gros van het medisch korps gaat er vanuit dat dit het leven zal vergemakkelijken. Sommige oudere artsen zijn echter dermate ongerust over de verplichting om vanaf 1 januari 2018 nog enkel elektronisch te mogen voorschrijven dat ze overwegen hun praktijk stop te zetten. Recip-e lijstte nu een aantal veel gestelde vragen op. Bvas en onze zusterkrant Artsenkrant hebben de vragen én de antwoorden opgelijst.

Een kwestie van geven en nemen....

Een kwestie van geven en nemen....

De kogel is door de kerk en de 30 bladzijden van het Meerjarenkader voor apothekers is gedrukt. Bepaalde veranderingen - zoals de invulling van de term 'huisapotheker' - waren al lang voorspeld. Andere veranderingen - zoals de wachtdiensten, de magistrale bereidingen en de online zorg- en dienstverlening - zullen voor de apothekers even verteerd moeten worden. Al zien we ook daar dat de logica niet ver te zoeken is.

Geneesmiddelen: 150 miljoen besparingen mogelijk

Geneesmiddelen: 150 miljoen besparingen mogelijk

Wat als... we geneesmiddelen waarvoor een alternatief bestaat, zouden vervangen door generieken of kopieën? Het zou de sociale zekerheid een besparing van 150 miljoen euro kunnen opleveren. Voor de patiënten gaat het om 55 miljoen. Een aanzienlijk budget dat zou kunnen dienen voor de terugbetaling van (vaak erg dure) innoverende geneesmiddelen. Een nieuwe studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen toont aan dat het aantal voorschriften voor generische geneesmiddelen en kopieën stijgt in België, maar niet genoeg om de vergelijking met onze buurlanden te doorstaan.

Maggie De Block neemt pakket maatregelen rond geneesmiddelen met valproaat

Maggie De Block neemt pakket maatregelen rond geneesmiddelen met valproaat

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft maatregelen genomen naar aanleiding van de vragen rond geneesmiddelen met de molecule valproaat. Geneesmiddelen met valproaat kunnen onder andere aangeboren afwijkingen van het kind veroorzaken als ze tijdens de zwangerschap worden gebruikt.

Ziekenhuisnetwerking gaat verder dan afspraken maken

Ziekenhuisnetwerking gaat verder dan afspraken maken

Ziekenhuizen die in een netwerk samenwerken, zullen meer moeten voorzien dan enkel een aantal afspraken over wie welke expertise zal uitwerken. Zo is het bijvoorbeeld de bedoeling dat ziekenhuizen in het locoregionale netwerk op termijn een gemeenschappelijk medisch reglement en een algemene en financiële regeling voor alle netwerkziekenhuizen ontwikkelen. Universitaire ziekenhuizen en hun artsen vormen op velen fronten een uitzondering.

Et pour les francophones, la même chose...

Et pour les francophones, la même chose...

Désirée De Poot - Als dit een nieuwjaarsbrief was, dan begon die met "mijn allerliefste, Franstalige lezers...." Maar het is al dik februari en dus te laat voor nieuwjaarsbrieven. En toch wil ik mij verontschuldigen bij al die trouwe, Franstalige lezers. Het is niet de gewoonte om in dit magazine twee volledige bladzijden te wijten aan een louter regionaal initiatief. Ik heb ook getwijfeld of ik dit zou doen. Maar de Vlaamse eerstelijnsconferentie is zo belangrijk, dat dit misschien ook voor de Franstalige collega's een moment van reflectie kan zijn.

Toplui farma: celstraf met uitstel voor drughandel

Toplui farma: celstraf met uitstel voor drughandel

De Brusselse correctionele rechtbank heeft donderdag Luc E., zijn echtgenote Rita L. en hun dochter Sophie E. veroordeeld tot celstraffen van 2 en 3 jaar met uitstel. De bedrijfsleiders van de farmaceutische bedrijven Sterop en Sterop Overseas zouden zich schuldig hebben gemaakt aan drughandel en inbreuken op de geneesmiddelenwetgeving. Zij voerden immers efedrinepillen uit naar Mexico, waar ze zouden gebruikt worden voor de aanmaak van de drug methamfetamine.

DOVO draaft op voor... apotheek

DOVO draaft op voor... apotheek

Ontmijningsdienst DOVO is in Oostende komen opdraven om twee gevaarlijke stoffen op het strand tot ontploffing te brengen.

Epileptici slikken jaarlijks 12 verschillende geneesmiddelen

Epileptici slikken jaarlijks 12 verschillende geneesmiddelen

Antidepressiva, antihypertensiva, pijnstillers... Epilepsiepatiënten nemen jaarlijks gemiddeld 12 verschillende geneesmiddelen tegen onder andere de vele chronische ziektes waaraan ze lijden. Maar epilepsie heeft nog andere gevolgen: bijna 1 op de 3 epileptici is minstens één jaar arbeidsongeschikt en is jaarlijks gehospitaliseerd gedurende gemiddeld 40 dagen. Met het oog op de Internationale Dag voor Epilepsie (13 februari) publiceerden de Onafhankelijke Ziekenfondsen de meest volledige studie tot nu toe over epilepsie in België.

Beter mondzorgbeleid voor kwetsbare mensen

Beter mondzorgbeleid voor kwetsbare mensen

Uit nationaal en internationaal onderzoek blijkt dat de mondgezondheid bij zorgbehoevende ouderen, personen met een beperking en personen met een kwetsbare positie in de maatschappij voor verbetering vatbaar is. Het doel is om met verschillende acties de mondgezondheid bij deze kwetsbare mensen te verbeteren, hen beter toe te leiden naar de mondzorg en de organisatie en toegankelijkheid van de mondzorg voor deze groepen te optimaliseren.