En waar is de apotheek????

En waar is de apotheek????

Désirée De Poot - Het rapport van de analyse van de provincie Antwerpen, die alle zorgvoorzieningen in de provincie in kaart moet brengen, is klaar. Dat rapport wordt nu geanalyseerd. Toch vallen er al een aantal zaken op.

  •  

"voor niks gaat de zon op"

Hilde Deneyer - Een jonge vrouw heeft in het UZ Gent een levertransplantatie moeten ondergaan omdat ze te veel pijnstillers had ingenomen, blokletteren de kranten dit weekend ( nvdr 15 april). Omdat het niet de eerste keer is dat zoiets gebeurt, roepen dokters apothekers op om hun klanten beter uit te leggen hoeveel pijnstillers ze mogen slikken en wat de gevaren zijn van een overdosis. Het verhaal van deze jonge vrouw mag niemand onberoerd laten : de betrokken zorgverstrekkers in en buiten het ziekenhuis niet, de overheden niet en ook de patienten niet.

Een tijdperk van desinformatie

Marc Gryseels - De zoektocht naar het sensationele is momenteel alom aanwezig. De laatste televisie-uitzending over homeopathie bevestigt dat nog eens. In bepaalde domeinen heeft dit type van communicatie niet altijd veel gevolgen, maar dat is zeker niet heteval als we spreken over gezondheid. Het is belangrijk zich bewust te zijn van de algemene gevolgen dit kan hebben op de bevolking.

mene gevolgen dat dit kan hebben op de bevolking.

Hoe helpen we hardnekkige vooroordelen over vaccins de wereld uit?

Hilde Deneyer - Alsmaar meer ouders wantrouwen vaccins en laten hun kinderen niet meer vaccineren. Uiteraard is dat niet zonder risico. Want niet alleen lopen de kinderen een individueel risico op besmetting, op termijn kan het de immuniteit van de bevolking in het geheel in het gedrang brengen. Zorgverstrekkers kunnen een belangrijke meerwaarde betekenen om het blijvende belang van vaccinatie aan de burgers uit te leggen. Elke keer opnieuw. De rol van de huisartsen en huisapothekers is daarbij cruciaal.

Nederland: sterke toename gebruik medicinale cannabisolie

Désirée De Poot - Nederlandse openbare apotheken hebben vorig jaar 15 procent vaker dan in 2016 een geneesmiddel met medicinale cannabis verstrekt. Dat is weliswaar veel minder dan de stijging van 75 procent die de Stichting Farmaceutische Kengetallen in 2016 noteerde. Het gebruik van olievarianten van medicinale cannabis neemt wel sterk toe, namelijk met 60 procent.

De tijd vliegt snel...

Désirée De Poot - Heeft u dat ook? Het gevoel dat u de vorige nieuwjaarsdrink nog aan het verteren bent en dat de volgende er al zit aan te komen? Dat de vorige verkiezingen nog maar net achter de rug zijn en de volgende al voor de deur staan?

Oprichting Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg

Hilde Deneyer - Op de ministerraad van 28 april 2017 besliste de Vlaamse regering principieel tot oprichting van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ).Het VIKZ heeft als opdracht om kwaliteitsindicatoren voor relevante sectoren in Welzijn, Volksgezondheid en Gezin te ontwikkelen in samenspraak met belanghebbenden en rekening houdend met internationale kennis. Het zal ook het beleid adviseren. In de voorbereiding van dit besluit werden verschillende partners van de eerste lijn geconsulteerd.

Apothekers, als de nood hoog is...

Désirée De Poot - De zomer is voorbij, het najaar nadert. De bomen langs de weg beginnen te kleuren, de dagen worden korter en de nachten langer. Het is geen mooie zomer geweest voor de mensheid. Terreur heeft het weer eens doorkruist, langzaam krijgen we het gevoel dat we voortdurend op onze hoede moeten zijn. Zoals het een journalist betaamt heb ik elk artikel in de kranten gelezen, elk nieuwsuitzending op televisie gezien.

Polyfarmacie en medicatiebeleid in woonzorgcentra

Paul Beke - Geregeld vermelden de media dat ouderen en meer bepaald rusthuisbewoners veel te veel medicatie nemen en vooral te veel psychofarmaca. Is dit terecht of niet ?

Apothekers in Europa voeren zelfde zoektocht

Désirée De Poot - Uweet het wel: in dit magazine maken we in elke editie plaats vrij voor nieuwtjes van apothekers van over de hele wereld, maar toch in het bijzonder vanuit onze buurlanden Frankrijk en Nederland. Het is een manier om even over de haag te kijken en - waarom niet - om lessen te leren, zowel over die dingen die in onze buurlanden slagen als over die dingen die in onze buurlanden op een fiasco uitlopen.

Zelfs de macht van een minister heeft grenzen

Désirée De Poot - Jarenlang is het in de apothekerswereld een kabbelend beekje geweest: rustige periodes, een beetje turbulentie en dan weer rustig water. Daar is de afgelopen twee jaar wel verandering in gekomen. Nu lijkt het wel op een bergriviertje na een strenge winter: het bruist en borrelt langs alle kanten en als je niet over goed materiaal, een sterk bootje en een goede kapitein beschikt, dreig je te kantelen en te verdrinken.

The proof of the pudding,...is in the eating

Désirée De Poot - Er is lang op gewacht en nu is het er... het Meerjarenkader. Minister Maggie De Block had er op de vooravond van de ministerraad die het Meerjarenkader heeft goedgekeurd, op een meeting met de Brabantse apothekers nog voor gewaarschuwd: "species die niet bereid zijn om te veranderen en zich aan te passen, zijn gedoemd om uit te sterven. Kijk maar naar de dinosaurussen. Apothekers mochten, zo zei ze, geen dinosaurussen zijn".

Et pour les francophones, la même chose...

Désirée De Poot - Als dit een nieuwjaarsbrief was, dan begon die met "mijn allerliefste, Franstalige lezers...." Maar het is al dik februari en dus te laat voor nieuwjaarsbrieven. En toch wil ik mij verontschuldigen bij al die trouwe, Franstalige lezers. Het is niet de gewoonte om in dit magazine twee volledige bladzijden te wijten aan een louter regionaal initiatief. Ik heb ook getwijfeld of ik dit zou doen. Maar de Vlaamse eerstelijnsconferentie is zo belangrijk, dat dit misschien ook voor de Franstalige collega's een moment van reflectie kan zijn.

"Apothekers behoren niet tot de laagste inkomens van dit land, toch?"

Lieven Zwaenepoel - Vorig weekend verscheen in de krant Het Laatste Nieuws een uitvoerig interview met minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block. Daarin schoffeert ze de apothekers. Een aanval die APB-voorzitter Lieven Zwaenepoel in de pen doet kruipen:

"Reclame en informatie moeten samen toegediend worden"

Hervé Van de Weyer - "Ik ga er geen doekjes om winden. Reclame heeft een doel voor ogen: een product of dienst bekend(er) maken. En die bekendheid leidt best tot een verkoop. Anders zou het slechte reclame zijn. Reclame voor geneesmiddelen zonder voorschrift hebben ook dat doel voor ogen. Endat zou, volgens Test-Aankoop, leiden tot overconsumptie.

Op naar een beter 2017!!!

Désirée De Poot - Ik zou het in dit opiniestuk kunnen hebben over de poll over het beleid van minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Een poll waar de apothekers massaal hebben aan deelgenomen en waar onze minister niet zo goed uitkomt, en dat is een understatement. Ik zou het erover kunnen hebben dat de apothekers heel duidelijk hebben getoond dat ze niet tevreden zijn. Net zoals trouwens ook de artsen en de specialisten, al zijn die nog iets gematigder.

Ongeoorloofd met een strik rond

Désirée De Poot - Online apotheken. Ook België heeft er bijna 200. Allemaal, stuk voor stuk, geregistreerde apotheken die bepaalde OTC-geneesmiddelen thuis afleveren en waar je, als het om voorschriftplichtige geneesmiddelen gaat, je pillen online kunt bestellen als je ze maar zelf gaat afhalen bij de apotheker. Zo is het en zo hoort het. En toch...