Apothekers, als de nood hoog is...

Désirée De Poot - De zomer is voorbij, het najaar nadert. De bomen langs de weg beginnen te kleuren, de dagen worden korter en de nachten langer. Het is geen mooie zomer geweest voor de mensheid. Terreur heeft het weer eens doorkruist, langzaam krijgen we het gevoel dat we voortdurend op onze hoede moeten zijn. Zoals het een journalist betaamt heb ik elk artikel in de kranten gelezen, elk nieuwsuitzending op televisie gezien.

Polyfarmacie en medicatiebeleid in woonzorgcentra

Paul Beke - Geregeld vermelden de media dat ouderen en meer bepaald rusthuisbewoners veel te veel medicatie nemen en vooral te veel psychofarmaca. Is dit terecht of niet ?

Apothekers in Europa voeren zelfde zoektocht

Désirée De Poot - Uweet het wel: in dit magazine maken we in elke editie plaats vrij voor nieuwtjes van apothekers van over de hele wereld, maar toch in het bijzonder vanuit onze buurlanden Frankrijk en Nederland. Het is een manier om even over de haag te kijken en - waarom niet - om lessen te leren, zowel over die dingen die in onze buurlanden slagen als over die dingen die in onze buurlanden op een fiasco uitlopen.

Zelfs de macht van een minister heeft grenzen

Désirée De Poot - Jarenlang is het in de apothekerswereld een kabbelend beekje geweest: rustige periodes, een beetje turbulentie en dan weer rustig water. Daar is de afgelopen twee jaar wel verandering in gekomen. Nu lijkt het wel op een bergriviertje na een strenge winter: het bruist en borrelt langs alle kanten en als je niet over goed materiaal, een sterk bootje en een goede kapitein beschikt, dreig je te kantelen en te verdrinken.

The proof of the pudding,...is in the eating

Désirée De Poot - Er is lang op gewacht en nu is het er... het Meerjarenkader. Minister Maggie De Block had er op de vooravond van de ministerraad die het Meerjarenkader heeft goedgekeurd, op een meeting met de Brabantse apothekers nog voor gewaarschuwd: "species die niet bereid zijn om te veranderen en zich aan te passen, zijn gedoemd om uit te sterven. Kijk maar naar de dinosaurussen. Apothekers mochten, zo zei ze, geen dinosaurussen zijn".

Et pour les francophones, la même chose...

Désirée De Poot - Als dit een nieuwjaarsbrief was, dan begon die met "mijn allerliefste, Franstalige lezers...." Maar het is al dik februari en dus te laat voor nieuwjaarsbrieven. En toch wil ik mij verontschuldigen bij al die trouwe, Franstalige lezers. Het is niet de gewoonte om in dit magazine twee volledige bladzijden te wijten aan een louter regionaal initiatief. Ik heb ook getwijfeld of ik dit zou doen. Maar de Vlaamse eerstelijnsconferentie is zo belangrijk, dat dit misschien ook voor de Franstalige collega's een moment van reflectie kan zijn.

"Apothekers behoren niet tot de laagste inkomens van dit land, toch?"

Lieven Zwaenepoel - Vorig weekend verscheen in de krant Het Laatste Nieuws een uitvoerig interview met minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block. Daarin schoffeert ze de apothekers. Een aanval die APB-voorzitter Lieven Zwaenepoel in de pen doet kruipen:

"Reclame en informatie moeten samen toegediend worden"

Hervé Van de Weyer - "Ik ga er geen doekjes om winden. Reclame heeft een doel voor ogen: een product of dienst bekend(er) maken. En die bekendheid leidt best tot een verkoop. Anders zou het slechte reclame zijn. Reclame voor geneesmiddelen zonder voorschrift hebben ook dat doel voor ogen. Endat zou, volgens Test-Aankoop, leiden tot overconsumptie.

Op naar een beter 2017!!!

Désirée De Poot - Ik zou het in dit opiniestuk kunnen hebben over de poll over het beleid van minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Een poll waar de apothekers massaal hebben aan deelgenomen en waar onze minister niet zo goed uitkomt, en dat is een understatement. Ik zou het erover kunnen hebben dat de apothekers heel duidelijk hebben getoond dat ze niet tevreden zijn. Net zoals trouwens ook de artsen en de specialisten, al zijn die nog iets gematigder.

Ongeoorloofd met een strik rond

Désirée De Poot - Online apotheken. Ook België heeft er bijna 200. Allemaal, stuk voor stuk, geregistreerde apotheken die bepaalde OTC-geneesmiddelen thuis afleveren en waar je, als het om voorschriftplichtige geneesmiddelen gaat, je pillen online kunt bestellen als je ze maar zelf gaat afhalen bij de apotheker. Zo is het en zo hoort het. En toch...

To blister or not to blister

Désirée De Poot - Misschien heeft u het gehoord, maar Artsenkrant en HealthCaremagazine - twee zusterkranten van 'de Apotheker - zijn een week vreemd gegaan. Ze hebben hun tenten een week opgeslagen in het grootste Nederlandstalige en Franstalige universitaire ziekenhuis: UZ Leuven en Saint-Luc in Woluwe. Aangezien ondergetekend ook hoofdredacteur is van HealthCaremagazine was het de ideale gelegenheid om de twee ziekenhuisapotheken eens te bezoeken.

Burger bepaalt mee...

Désirée De Poot - We wilden net afsluiten, toen we nog een persbericht kregen over de terugbetaling van borstreconstructies met eigen weefsel. Die zouden nu, bij verblijf in een tweepersoonskamer, helemaal terugbetaald worden. In een eenpersoonskamer zou er een (toch wel hoge) limiet vastgelegd zijn... Geen mens die tot nog toe eigenlijk begreep waarom een borstreconstructie met eigen weefsel zo duur en voor vele vrouwen met borstkanker onbetaalbaar was. Niemand begreep waarom zulk een reconstructie als een esthetische ingreep werd gezien. Een beetje cynisch zou ik heel graag zien wie in de commissie zit. Ik wil wedden dat het vooral mannen zijn...

Nog 50 keer slapen...

Désirée De Poot - Geen enkele zorgverlener in België maakt meer gebruik van online-diensten dan de apotheker. Het waren de apothekers die de spits afbeten, het waren de apothekers die als eerste begonnen te scannen. Het waren de apothekers die als eersten investeerden in alles wat te maken heeft met computers. Terwijl de artsen nog (onleesbare) handgeschreven voorschriften maken, werkt de apotheker geautomatiseerd. Een voorbeeldfunctie in zorgland, maar wel een die nu voor grote frustraties zorgt.

Over apothekers en farma...

Désirée De Poot - Voila. Ze is er. De Top 100 van de gezondheidssector. Wie heeft de meeste invloed binnen de Belgische gezondheidssector? Er is heel lang aan dit project gewerkt, geleid door de collega's van Artsenkrant. Voor hen is dit niet de eerste keer, ze deden het ook eens, jaren geleden. Het is wel de eerste keer dat ook de Apotheker en HealthCare Magazine - het blad voor sterkhouders in de ziekenhuissector - aan het onderzoek deelnemen. Bijna 300 sterkhouders in de gezondheidszorg konden via een uitgebalanceerd kiessysteem aanduiden wie volgens hen de 'machtshebbers' binnen de gezondheidszorg zijn. Meer dan de helft ervan heeft geantwoord. Uit hun antwoorden werd een Top 100 gekozen. U leest de resultaten wat verder in dit blad.

De Processie van Echternach...

Désirée De Poot - Ja, beste lezer, u houdt weer eens de laatste editie van 'de Apotheker' van dit jaar in handen. Heel voorzichtig willen we eens terugblikken. 2015 is een bijzonder belangrijk jaar geweest, al is het maar omdat de plannen om de gezondheidszorg en vooral de organisatie ervan helemaal te herzien, wel erg concreet zijn geworden. Die plannen zullen ook gevolgen hebben voor de apothekers, een eerste majeure stap komt er al aan op 1 maart 2016 met de patent cliff, afgesproken in het Toekomstpact.

Wat in een wereld zonder Orde...

Désirée De Poot - Er is een wetsvoorstel ingediend dat een einde moet maken aan de Ordes... Niet alleen de Orde der Apothekers, maar ook de Orde van Artsen (de Orde der Geneesheren heeft immers moeten plaatsmaken voor het meer genderneutrale Orde van Artsen)... Enfin, echt nieuw is dat niet. Dat de Ordes aan vernieuwing en verandering toe zijn, is zelfs een oud zeer dat veel voorstellen zonder al te veel resultaten tot gevolg heeft gehad.

En alles draait om geld...

Désirée De Poot - "Bij u draait alles om geld...." Ik hoorde het een tiener onlangs nog verwijtend tegen zijn moeder zeggen. Wel, hetzelfde gevoel krijg ik als ik eens stilsta bij de gezondheidszorg in de laatste maanden. En ik corrigeer onmiddellijk: niet alleen bij de gezondheidszorg. Want als we één ding uit de suikertaks hebben geleerd, dan is het dat die absoluut geen jota met volksgezondheid te maken heeft maar wel alles met... geld.

Zoeken naar een plaatsje onder de zon

Désirée De Poot - Het is een tendens die we over heel Europa zien: taken die tot nog toe voorbehouden waren aan het medische korps, worden stilaan gedelegeerd naar andere gezondheidswerkers. Zo was een kennis vorige zomer met vakantie in Nederland toen ze ziek werd. Logische volgende stap: de apotheek binnenstappen. Goede reactie van de apotheker: 'ik vertrouw dit toch niet echt. U kunt zich beter richten tot de huisartsenpost'.

De logica zelve

Désirée De Poot - Het is de bedoeling dat een patiënt die tijdens een wachtdienst dringend een dokter nodig heeft, gratis kan bellen naar het nummer 1733. Daar komt hij te weten welke arts van wacht is en hoe hij die kan bereiken. Het project heeft - door organisatorische problemen bij de 100-centrales - ernstige vertraging, al is het nu al in hele regio's geïmplementeerd. Het is dan ook de bedoeling dat dit project uiteindelijk over heel België wordt uitgerold. Een patiënt die tussen 22 uur 's avonds en 9 uur 's morgens wil weten wie de apotheker van wacht is, moet ook een nummer draaien: 090399000. Alleen moet hij daarvoor betalen.