Brusselse apothekers nemen het voortouw

Brusselse apothekers nemen het voortouw

Désirée De Poot - Bij een pilootproject in Brussel zullen de apothekers het voortouw nemen bij de screening colorectale kanker. Twee jaar geleden nog vroegen we aan de Vlaamse minister van Welzijn Jo Vandeurzen waarom hij apothekers bij die screening geen cruciale rol zou geven.

  •  

Even van het eiland af...

Désirée De Poot - Over enkele dagen vindt opnieuw de tweejaarlijkse farmabeurs plaats. Pharmanology 2018 zou dé ontmoetingsplaats moeten zijn voor de Belgische apotheker. Als ik goed kan tellen, is dit nu mijn zesde beurs en ik herinner mij 'mijn' eerste nog zo goed. Het was een feest waar de lol niet op kon. Letterlijk: veel ambiance, veel drank en cadeautjes à volonté. De grootste spelers hadden de grootste, haast megalomane, stands.

Het wordt druk in de eerste lijn

Hilde Deneyer - De reorganisatie van de eerste lijn wordt een boeiende ontdekkingsreis waarop (huis)artsen, apothekers, kinesitherapeuten, tandartsen, verpleegkundigen, logopedisten, ergotherapeuten, psychologen, diëtisten,... mekaar beter zullen leren kennen en elkaar beter zullen moeten verdragen. Alleen zo kunnen ze samen een sterke gezondheidszorg op, in en van de eerste lijn garanderen, schrijft Hilde Deneyer.

Europa! Wie?

Désirée De Poot - Het afsluiten van dit vakantienummer gebeurt een beetje in schijfjes. Daardoor komt het dat dit editoraal lang voor het verschijnen van dit blad al op papier moet staan.

Geparkeerd dossier medicatietransport: een bitter pil voor palliatieve patiënten thuis

Federatie Palliatieve Zorg - De meerderheid van de palliatieve patiënten wenst thuis te overlijden. Cijfers en jarenlange ervaring leren dat dit goed en comfortabel mogelijk is, ook wanneer de symptoomlast hoog is of de zorg complex. De vlotte beschikbaarheid van de juiste medicatie, in voldoende hoeveelheid, is hierbij echter essentieel.

Gezondheid is ieders verantwoordelijkheid

Désirée De Poot - Het onderzoek van de Socialistische Mutualiteiten (SocMut) over de therapietrouw bij patiënten die cholesterolverlagers moeten slikken, verrast alleen maar door de omvang van het probleem. Meer dan 1,5miljoen Belgen slikken cholesterolverlagers, goed voor een budget van 152,6miljoen euro uit onze ziekteverzekering. Maar amper de helft ervan houdt de behandeling vol en slechts een op de drie volgt de behandeling correct en consequent over de geobserveerde periode.

En waar is de apotheek????

Désirée De Poot - Het rapport van de analyse van de provincie Antwerpen, die alle zorgvoorzieningen in de provincie in kaart moet brengen, is klaar. Dat rapport wordt nu geanalyseerd. Toch vallen er al een aantal zaken op.

"voor niks gaat de zon op"

Hilde Deneyer - Een jonge vrouw heeft in het UZ Gent een levertransplantatie moeten ondergaan omdat ze te veel pijnstillers had ingenomen, blokletteren de kranten dit weekend ( nvdr 15 april). Omdat het niet de eerste keer is dat zoiets gebeurt, roepen dokters apothekers op om hun klanten beter uit te leggen hoeveel pijnstillers ze mogen slikken en wat de gevaren zijn van een overdosis. Het verhaal van deze jonge vrouw mag niemand onberoerd laten : de betrokken zorgverstrekkers in en buiten het ziekenhuis niet, de overheden niet en ook de patienten niet.

Een tijdperk van desinformatie

Marc Gryseels - De zoektocht naar het sensationele is momenteel alom aanwezig. De laatste televisie-uitzending over homeopathie bevestigt dat nog eens. In bepaalde domeinen heeft dit type van communicatie niet altijd veel gevolgen, maar dat is zeker niet heteval als we spreken over gezondheid. Het is belangrijk zich bewust te zijn van de algemene gevolgen dit kan hebben op de bevolking.

mene gevolgen dat dit kan hebben op de bevolking.

Hoe helpen we hardnekkige vooroordelen over vaccins de wereld uit?

Hilde Deneyer - Alsmaar meer ouders wantrouwen vaccins en laten hun kinderen niet meer vaccineren. Uiteraard is dat niet zonder risico. Want niet alleen lopen de kinderen een individueel risico op besmetting, op termijn kan het de immuniteit van de bevolking in het geheel in het gedrang brengen. Zorgverstrekkers kunnen een belangrijke meerwaarde betekenen om het blijvende belang van vaccinatie aan de burgers uit te leggen. Elke keer opnieuw. De rol van de huisartsen en huisapothekers is daarbij cruciaal.

Nederland: sterke toename gebruik medicinale cannabisolie

Désirée De Poot - Nederlandse openbare apotheken hebben vorig jaar 15 procent vaker dan in 2016 een geneesmiddel met medicinale cannabis verstrekt. Dat is weliswaar veel minder dan de stijging van 75 procent die de Stichting Farmaceutische Kengetallen in 2016 noteerde. Het gebruik van olievarianten van medicinale cannabis neemt wel sterk toe, namelijk met 60 procent.

De tijd vliegt snel...

Désirée De Poot - Heeft u dat ook? Het gevoel dat u de vorige nieuwjaarsdrink nog aan het verteren bent en dat de volgende er al zit aan te komen? Dat de vorige verkiezingen nog maar net achter de rug zijn en de volgende al voor de deur staan?

Oprichting Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg

Hilde Deneyer - Op de ministerraad van 28 april 2017 besliste de Vlaamse regering principieel tot oprichting van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ).Het VIKZ heeft als opdracht om kwaliteitsindicatoren voor relevante sectoren in Welzijn, Volksgezondheid en Gezin te ontwikkelen in samenspraak met belanghebbenden en rekening houdend met internationale kennis. Het zal ook het beleid adviseren. In de voorbereiding van dit besluit werden verschillende partners van de eerste lijn geconsulteerd.

Apothekers, als de nood hoog is...

Désirée De Poot - De zomer is voorbij, het najaar nadert. De bomen langs de weg beginnen te kleuren, de dagen worden korter en de nachten langer. Het is geen mooie zomer geweest voor de mensheid. Terreur heeft het weer eens doorkruist, langzaam krijgen we het gevoel dat we voortdurend op onze hoede moeten zijn. Zoals het een journalist betaamt heb ik elk artikel in de kranten gelezen, elk nieuwsuitzending op televisie gezien.

Polyfarmacie en medicatiebeleid in woonzorgcentra

Paul Beke - Geregeld vermelden de media dat ouderen en meer bepaald rusthuisbewoners veel te veel medicatie nemen en vooral te veel psychofarmaca. Is dit terecht of niet ?

Apothekers in Europa voeren zelfde zoektocht

Désirée De Poot - Uweet het wel: in dit magazine maken we in elke editie plaats vrij voor nieuwtjes van apothekers van over de hele wereld, maar toch in het bijzonder vanuit onze buurlanden Frankrijk en Nederland. Het is een manier om even over de haag te kijken en - waarom niet - om lessen te leren, zowel over die dingen die in onze buurlanden slagen als over die dingen die in onze buurlanden op een fiasco uitlopen.