Franse patiënten staan zeer positief tegenover de nieuwe diensten die in de apotheek zijn ingevoerd zoals vaccinatie en screening op diverse aandoeningen. Dat blijkt uit een enquête van de 'Union des syndicats de pharmaciens d'officine' (USPO).

Na 15 (!) jaar heeft de Interministeriële conferentie deze week eindelijk consensus bereikt over een interfederaal alcoholplan. Dat is gebaseerd op aanbevelingen van de WGO en de Hoge Gezondheidsraad. Concreet gaat het over 75 maatregelen die de verschillende regeringen willen nemen in de strijd tegen overmatig alcoholgebruik.

"De belangrijkste bekommernis van pharma.be betreft de beoordeling van de waarde van een geneesmiddel. Een versterking van het kwalitatieve evaluatieproces dringt zich op. Verder dan de kost gaat het over de impact op de patiënt, de levenskwaliteit en de maatschappelijke waardering. Tijdelijke overeenkomsten tussen bedrijf en overheid zijn hierbij belangrijk en moeten kunnen verlengd worden."

Uit het magazine

"In 2023 is er door de groeinorm 800 miljoen beschikbaar op een Riziv-budget van 35 miljard. Vers geld dat quasi-automatisch naar (tand)artsen, kinesisten en andere beroepsgroepen vloeit. Een transversale logica, met incorporatie van bijvoorbeeld medical devices, ontbreekt."

Ziekenhuisapothekers kunnen binnenkort bij een thuisopname voor de behandeling van de patiënt geneesmiddelen en hulpmiddelen afleveren, voor zover veiligheid en kwaliteit verzekerd blijven.

Sancties bij de Orde niet meer ad vitam - 'Potentieel van medtech blijft onderbenut' - Apothekersduo organiseert lentesymposium over klinische farmacie

In gesprek

Uit het magazine

Het lentesymposium van de European Society of Clinical Pharmacy (ESCP) vindt dit jaar opnieuw in ons land plaats. Op 20 en 21 april kunnen officina- en ziekenhuisapothekers zich in Antwerpen bijscholen in de farmaceutische zorg voor patiënten met diabetes en cardiovasculaire aandoeningen. Twee Belgische apothekers staan in voor het wetenschappelijke programma.

Lees het artikel

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven

Partner content

De Apotheker Partner Content biedt bedrijven, organisaties en overhe­den de toegang tot het netwerk van De Apotheker. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.