Om het begrotingstekort binnen de Europese doelstellingen te krijgen, moet de federale regering in 2024 813 miljoen besparen. Daarvan zou 387 miljoen van de ziekteverzekering moeten komen. Solidaris, het socialistische ziekenfonds, gaat niet akkoord.

Een nieuw Koninklijk Besluit gepubliceerd in het Staatsblad van 19 september voert een stelsel van autocontrole in binnen de voor het publiek opengestelde apotheken. Dit KB op basis van onder meer de WUG en de Zorgkwaliteitswet legt een aantal verplichtingen op aan de apotheker-titularis.

De FOD Volksgezondheid lanceert met minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, een campagne tegen het overmatige gebruik van psychofarmaca.

Het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA keurde op 14 september een aanbeveling goed om Spikevax XBB.1.5 - een geüpdatete versie van het Moderna-vaccin tegen Sars-CoV-2 - tot de markt toe te laten. De Europese Commissie volgde ondertussen het advies en gaf de authorisatie.

Na een lange zoektocht startte Jo Swartenbroekx -tot dan hoofd van de ziekenhuisapotheek bij het Universitair Ziekenhuis Antwerpen- begin 2023 als directeur algemene ziekenhuizen bij Zorgnet-Icuro. Vorige week werd de samenwerking beëindigd.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven

In gesprek

Uit het magazine

Isabelle Defrance omschrijft zichzelf als adviserend apotheker, trainer en coach. Ze gebruikt die vaardigheden om apothekers te helpen patiënten te motiveren om goed voor zichzelf te zorgen. Dit jaar nam ze deel aan een nieuw project van de 'Union Pharmaceutique du Hainaut Occidental et Central' (Uphoc) voor een meer ecologisch verantwoorde apotheek.

Lees het artikel

Partner content

De Apotheker Partner Content biedt bedrijven, organisaties en overhe­den de toegang tot het netwerk van De Apotheker. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.