...

Een bestaande apotheker, die zich door het dichterbij komen van de andere apotheek, bedreigd voelde, diende bezwaar in tegen de aanvraag. Een van de argumenten zou zijn dat de 'nieuwe' apotheek wel heel dicht bij de concurrentie zou komen te staan. De apotheker-inspecteur van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) komt de zaak bekijken en besluit dat het een overplaatsing in de onmiddellijke nabijheid betreft die een gunstig advies verdient, als - en alleen als - de afstand tussen de oude en de verplaatste apotheek minder dan 100 meter bedraagt.