...

De cijfers die de Franse Orde der Apothekers heeft vrijgegeven zijn veelbelovend. Sinds 2008 zouden ruim 20 miljoen Fransen een farmaceutisch dossier geopend hebben. Met in het achterhoofd de continuïteit van de farmaceutische zorg en de veiligheid ervan, laat dit instrument de apotheker toe om alle geneesmiddelen (voorgeschreven of niet) die hij de laatste vier maanden aan de patiënt heeft afgeleverd, op te lijsten. Zo krijgt hij een beter beeld op de behandeling en kan hij mogelijke gevaarlijke interacties of dubbel gebruik opsporen. Goed gemiddelde Sinds de opstart, begin 2008, heeft de Orde zowat een miljard verstrekte en in het farmaceutisch dossier genoteerde geneesmiddelen verzameld. Daar waren ook 50 miljoen niet terugbetaalde medicamenten bij. Per officina werden gemiddeld 90 dossiers geopend. Voor de Orde is dit een zeer eerbaar cijfer, zeker als we weten dat de gemiddelde Franse apotheek zowat 2.800 bewoners overkoepelt. Verandering in behandeling Ook de apothekers zijn langzamerhand aan het systeem gewoon geraakt. Dagelijks noteert de orde minstens 750.000 consultaties van farmaceutische dossiers, waarvan 35 procent tussen verschillende officina's en zelfs tot 70 procent tussen verschillende officina's bij wachtdiensten. Maar nog belangrijker is het aantal behandelingen dat door het farmaceutisch dossier zijn aangepast: maar liefst 810.000 stuks. Thuis-ziekenhuis De volgende stap zijn nu de ziekenhuisapothekers. Binnenkort moet het farmaceutisch dossier ook door de ziekenhuisapothekers geconsulteerd kunnen worden. Op die manier krijgen ook ziekenhuisapothekers inzicht in wat er op het thuisfront afgeleverd wordt en omgekeerd. Dit jaar wordt ook nog een pilootproject opgestart waarbij het farmaceutisch dossier ook toegankelijk wordt gemaakt voor bepaalde artsen (in het bijzonder spoedartsen en geriaters). u