...

De beslissing van het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) werd vorige week bekendgemaakt. De BMA is een onafhankelijke, administratieve instantie die mededingingsbeperkende praktijken vervolgt en toeziet op fusies en overnames.Tussen 2010 en 2017 ontving het Auditoraat klachten van apothekers en apotheken. De reden: de Orde vervolgde hen disciplinair om hen te beletten hun commerciële activiteiten 'op een normale manier' verder te zetten. De BMA beoordeelde de klachten deels gegrond en trof een schikking met de Nationale Raad van de Orde der Apothekers. Die schikking impliceert een boete van 225.000 euro en een verplichte herziening van de deontologische code en de disciplinaire organen. De Code zou uiterlijk eind dit jaar herzien moeten zijn en wordt van toepassing vanaf 1 januari 2020.De Code zal voortaan moeten voorzien in de principiële goedkeuring van publiciteit en commerciële praktijken zoals het zoeken naar patiënten. Volgens de BMA mag dat ook via het gebruik van betalende 'referentiëring' en publiciteit via sociale media. Zowel persoonlijke reclame voor de apotheker als reclame voor de verkoop van parafarmaceutische producten zouden zijn toegelaten.Verder wordt de deontologische code aangevuld met een -eveneens regelmatig te herziene- becommentarieerde code over publiciteit en commerciële praktijken. Overeengekomen werd tot slot dat de deontologische code ministens om de vijf jaar geëvalueerd moet worden.