...

Laat ons duidelijk zijn: het gaat enkel om werknemers in dienstverband... Al weten we allemaal dat ook bij de zelfstandige apothekers het leeuwendeel vrouwelijk is. Maar over het algemeen zien we dat tussen 2010 en 2017 er een toename van 5,45 procent aan mannen in de zorg is. In sommige deelsectoren - zoals bijvoorbeeld kinderdagverblijven - ligt het aandeel mannelijk verzorgend personeel nog lager (5,2%). Maar ook in het onderwijs is de balans tussen mannen en vrouwen niet in evenwicht: in het kleuteronderwijs 2,5 procent mannen, in het lager onderwijs 15,9 procent, in het buitengewoon onderwijs 25,8 procent, in het algemeen secundair 32,8 procent en het beroepssecundair 51,2%, en in het hoger onderwijs ten slotte 50,7%.Mensen vinden is een van de belangrijkere uitdagingen waar werkgevers voor staan. De jobmobiliteit is tot een dieptepunt gezakt - de Candidate Pulse van ACERTA toont dat maar 15% van de werkenden van plan is om van job te veranderen -, de economie trekt aan waardoor het aanbod van vacatures stijgt en sommige sectoren kampten hoe dan ook al met een personeelstekort. Ann Callens, Directeur Social Profit legt uit: "Een klassiek voorbeeld van de problematiek is de zorgsector. Het huidige aantal niet-ingevulde vacatures is reeds hoog. Doe daar de toenemende vergrijzing bij en je weet dat werkgevers alle troeven zullen moeten inzetten om de mensen die ze zoeken te vinden."De rollen in het huishouden en als ouders zijn de voorbije decennia fel geëvolueerd. Het klassieke genderdenken staat op de helling. De arbeidsmarkt moet mee. Ann zegt: "Het is wel nog altijd zo dat bepaalde beroepen of aspecten in de zorgsector blijkbaar bijna exclusief vrouwen aantrekken. Een mogelijke denkpiste is om die krapte op te vangen met mannen. Via loopbaancheques kan je een mogelijke carrièreswitch initiëren of een talentenanalyse kan ook een optie zijn om erachter te komen wat jouw onderliggende talenten zijn. Gezien dit een knelpuntberoep is, worden opleidingen tot verpleger bovendien gefinancierd door de overheid. Nog al te vaak zien we bij loopbaanbegeleiding dat werknemers zich niet altijd bewust zijn van de mogelijkheden om zich te heroriënteren."