...

Om een beter beeld te krijgen van de kennis en beleving van griep onder de Belgen, heeft Mylan een onafhankelijk bureau gevraagd om een objectief onderzoek uit te voeren, uiteindelijk afgenomen bij 1.051 Belgen in 7 verschillende steden*. De resultaten tonen aan dat bijna 10% van de bevolking jaarlijks geconfronteerd wordt met de seizoensgebonden ziekte, terwijl 59% in de laatste vijf jaar griep heeft gehad, met geen specifieke verschillen tussen de geslachten. In 2014 werd de viruspiek vastgesteld tijdens de week van 24 februari, waarin meer dan 40.000 griep-gerelateerde consultaties[1] werden geregistreerd. Slechte voorlichting & voorzorgsmaatregelen bij Belgen De overgrote meerderheid beseft niet dat het virus gevaarlijke gevolgen met zich kan meebrengen: 84% van de respondenten negeert het feit dat het influenza virus en zijn complicaties jaarlijks duizenden doden onder de kwetsbare patiënten met zich meebrengt. De beperkte interesse lijkt de reden te zijn achter die scores: 72% van de respondenten maakt zich weinig of geen zorgen over de griep. Jongere generaties (<45) gebruiken vaak argumenten zoals 'ik ben te jong om me hierover zorgen te maken' of 'ik ben nooit ziek' om hun desinteresse te verantwoorden, terwijl senioren (>65) duidelijk meer ongerustheid vertonen. Interessant hierbij is dat de studie aantoont dat 62% van de 25 tot 35-jarigen gedurende de laatste vijf jaar met het virus geconfronteerd werd, terwijl dit bij de groep van 65+ maar 53% was. In termen van voorzorgsmaatregelen, beweert slechts 36% van de ondervraagden hun gewoonten tijdens het griepseizoen (tussen oktober en maart) aan te passen. Dat doen ze voornamelijk door hun handen te wassen en hun vensters vaker open te zetten. "Het algemene gebrek aan preventieve maatregelen zorgt zeker voor de verspreiding van de ziekte binnen gezinnen", stelt Prof. Dr. Yves Van Laethem, lid van het departement Infectieziekten van het Sint-Pietersziekenhuis te Brussel. Waarom is vaccinatie belangrijk? 66% van de jaarlijks met griep geïnfecteerden gelooft dat antibiotica een rol spelen in hun genezingsproces. "Antibiotica helpen enkel in de strijd tegen bacteriën, niet tegen virussen. Daarom zouden ze niet gebruikt moeten worden om griep te genezen", verduidelijkt Prof. Dr. Patrick Lacor, hoofd Interne Geneeskunde - Afdeling Infectieziekten van het UZ Brussel. "Voorzorgsmaatregelen en vaccinaties (effectief gedurende 6 tot 12 maanden) zijn de enige manieren om infecties te voorkomen. Elk jaar dient de vaccinatie herhaald te worden om beschermd te blijven." Wat betreft de vaccinatie toont de enquête aan dat 51% van de ondervraagden nooit een onderging, terwijl 13% dat toch elk jaar doet. 70% van deze 'preventieve individuen' zijn ouder dan 55 jaar, slechts 8% is jonger dan 35 jaar. Dit duidt opnieuw op de verschillen tussen de leeftijdsgroepen. Bij 46% van de mensen die minstens éénmaal gevaccineerd werden speelde het doktersadvies een beslissende rol. Bovendien toonde de bevraging aan dat vaccinaties die aangeboden werden door werkgevers geholpen hebben om meer mensen te beschermen tegen het virus. Griep sensibilisering: een maatschappelijke verantwoordelijkheid De resultaten van het onderzoek tonen duidelijk aan dat het een absolute noodzaak is om de interesse rond influenza alsook de kennis betreffende de risico's die eraan verbonden zijn onder de bevolking te vergroten. Het is echter positief om vast te stellen dat één op vijf personen die zich tegen griep laat vaccineren dat ook doet om zijn omgeving te beschermen. Deze sociale mentaliteit en verantwoordelijkheid dient de pijler te zijn voor alle toekomstige bewustmakingscampagnes.