...

Zo moet er dringend werk gemaakt worden van een aantal bijkomende antitabaksmaatregelen waarvoor een groot draagvlak is, zoals een totaalverbod op reclame of een uitstalverbod in de winkels. De ambitie van een rookvrije generatie moet ook in het volgende regeerakkoord worden opgenomen, en er moet een antitabaksplan worden uitgewerkt. Zeven op de tien bevraagde Belgen steunt zo'n plan.Het beeld van de Belgische roker is de afgelopen jaren dus redelijk stabiel gebleven: meer mannen dan vrouwen, meer in de leeftijdscategorie van 45- tot 64-jarigen, meer in de lagere middenklasse.De tabakspreventiemaatregelen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block dragen de goedkeuring van grote delen van de bevolking. Zo stemt 90% in met roken in de auto te verbieden als er minderjarigen meerijden en is 79% het eens met een hogere minimumleeftijd, 18 jaar, voor de verkoop van tabaksproducten. Maar het mag nog verder gaan: 69% wil een totaalverbod op tabaksreclame, en 62% van de bevraagden vindt dat tabaksartikelen niet zichtbaar in de winkel getoond mogen worden. Ook vindt 57% dat de prijs van roltabak mag opgetrokken worden tot het prijsniveau van sigaretten, en 56% vindt dat sigaretten duurder mogen worden. Uit de enquête blijkt, weinig verrassend, dat het vooral niet-rokers en ex-rokers zijn die uitgesproken positief staan tegenover overheidsinterventies.Voor de rookenquête werden 3.100 Belgen van 15 jaar en ouder in maart online bevraagd door onderzoeksbureau Ipsos.Persbericht Belga