...

Zoals alle geneesmiddelen kunnen vaccins bijwerkingen veroorzaken, ongeacht de leeftijd van de gevaccineerde persoon. Het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) verzamelt meldingen over bijwerkingen. Een nieuw rapport geeft een overzicht daarvan.Vaccinatie van kinderen en adolescentenDe voorbije tien jaar werden in België 580 meldingen van vermoedelijke bijwerkingen gedaan na de vaccinatie van een kind of een adolescent op basis van het aanbevolen vaccinatieschema. Dat aantal ligt laag in vergelijking met het grote aantal kinderen dat werd gevaccineerd: de vaccinatiegraad bij zuigelingen en jonge kinderen bedraagt meer dan 90% voor de aanbevolen vaccins, behalve voor het rotavirusvaccin waar de vaccinatiegraad 85% bedraagt. Ongeveer 58% van de meldingen van bijwerkingen na een vaccinatie beschrijven algemene aandoeningen (koorts, malaise ...) en reacties op de injectieplaats. Maagdarmstoornissen, effecten op het zenuwstelsel (hoofdpijn, verlies van bewustzijn ...) en huidaandoeningen worden ook vaak als bijwerkingen gemeld (17 - 28 % van de gevallen).Ernstigere reacties zijn zeldzaam: op alle gemelde bijwerkingen werden 17 gevallen van stuiptrekkingen, 11 gevallen van invaginatie (darmafsluiting) en 7 gevallen van anafylactische reactie of shock gemeld.Vaccinatie van volwassenenDe voorbije tien jaar werden in België 498 meldingen van vermoedelijke bijwerkingen gedaan na de vaccinatie van een volwassene volgens de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad. Ongeveer 71 % van de meldingen beschrijven algemene aandoeningen (koorts, malaise, vermoeidheid ...) en reacties op de injectieplaats. Effecten op het spierstelsel (spierpijn, gewrichtspijn ...), effecten op het zenuwstelsel (hoofdpijn, duizeligheid ...) en huidaandoeningen worden ook vaak gemeld (18 - 29 % van de gevallen). Ernstigere reacties zijn ook bij volwassenen zeldzaam: 11 gevallen van Guillain-Barré syndroom en 6 gevallen van anafylactische shock of reactie op het totale aantal gemelde bijwerkingen.Bij zwangere vrouwen zijn de afgelopen tien jaar (2014 - 2023) tweeëntwintig gevallen van vermoedelijke bijwerkingen gemeld na vaccinatie.In totaal waren er 10 meldingen van een sterfgeval bij volwassenen, maar geen enkele hiervan wordt geacht waarschijnlijk verband te houden met het vaccin. Bij de beoordeling van sterfgevallen wordt rekening gehouden met klinische aandoeningen of manifestaties die vóór de vaccinatie bestonden en met het natuurlijke beloop van bestaande aandoeningen en de algemene toestand van de gevaccineerde persoon. Vaccinatie tegen COVID-19Tijdens de periode van 1 september 2022 tot 31 januari 2024 werden 5.757.134 dosissen van het COVID-19-mRNA-vaccin toegediend. In die periode zijn er in België 1.011 meldingen van vermoedelijke bijwerkingen gedaan na toediening van dat vaccin (17,6 meldingen per 100.000 toegediende dosissen). Ongeveer 69 % van de meldingen van bijwerkingen na COVID-19-mRNA-vaccinatie beschrijven algemene aandoeningen en reacties op de injectieplaats. Effecten op het spierstelsel (spierpijn, gewrichtspijn ...), effecten op het zenuwstelsel (hoofdpijn, duizeligheid ...) en maag-darmstoornissen worden ook vaak gemeld (22 - 45 % van de gevallen).Ernstigere reacties op het COVID-19-mRNA-vaccin zijn zeldzaam: 11 gevallen van longembolie, 9 gevallen van pericarditis (ontsteking van het hartzakje), 8 gevallen van gezichtsverlamming en 7 gevallen van Guillain-Barré syndroom. In totaal waren er zeventien meldingen van een sterfgeval, maar geen enkele hiervan wordt geacht waarschijnlijk verband te houden met het vaccin.Deze cijfers bevestigen dat vaccinatie een veilige interventie voor de volksgezondheid blijft, waarvan de voordelen groter zijn dan de risico's. De gemelde bijwerkingen houden grotendeels verband met voorvallen die op het moment van de melding waren opgelost. Bovendien waren de gemelde bijwerkingen al beschreven in de samenvattingen van de kenmerken van het product (SKP) en in de bijsluiters van de vaccins. De gegevens zijn dus geruststellend, besluit het FAGG.