...

De 'Ordre National des Pharmaciens', de 'Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France' (FSPF), 'Union des Syndicats de Pharmaciens d'Officine' (USPO) en l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France' (ANEPF) drukken hun ongerustheid in een gezamenlijk perscommuniqué uit.Vooreerst stellen ze vast dat de pandemie de zorgprofessionals nu al achttien maanden onafgebroken bezighoudt. Dat geldt natuurlijk ook voor officina-apothekers en hun medewerkers.Apothekers leveren niet alleen mondmaskers af maar adviseren de bevolking ook zodat de zorgcontinuïteit verzekerd is. Verder nemen ze antigeen-tests af en vaccineren ze de Fransen. Dat is ook hun taak en rol. Samen met andere zorgverstrekkers houden ze de volksgezondheid op peil, zo luidt het.Maar de verschillende verenigingen stellen daarbij ook vast dat apothekers vaak het slachtoffer zijn van agressie. Fysieke verwondingen en materiële schade zijn schering en inslag. Zelfs werd een apotheek in de fik gestoken. Dat komt, denken de apothekersorganisaties, omdat mensen sceptisch zijn over het nut van vaccinatie en boos omdat de regering hen vrijheden ontneemt.Dat kan natuurlijk niet. Gezondheidsprofessionals die sinds het begin van de epidemie het beste van zichzelf geven om de Fransen te beschermen tegen het virus mogen daarvan niet het slachtoffer worden. De Orde der Apothekers, FSPF, USPO en ANEPF veroordelen de gewelddaden ten strengste. Ze vragen om respect op te brengen voor apothekers en andere gezondheidsprofessionals. "De beroepsgroep blijft luisteren naar de noden van de bevolking. We roepen op tot dialoog en betuigen onze steun aan de apothekers en hun medewerkers die gedurende de pandemie het slachtoffer werden van agressie en vandalisme," besluiten de vier Franse apothekersorganisaties.