...

Tot voor kort leefde de malariamug alleen maar in boomholtes, maar de insecten hebben zich nu ook genesteld in oude gierkelders in boerderijen en in ongebruikte rioolbuizen. Warme buizen, een beetje water en een restant gier maken van die plaatsen de ideale broedplaats voor deze agressieve steekmuggen.Eens de larven zijn uitgekomen, weet je het snel: de muggen gaan onmiddellijk op rooftocht en steken maar raak. De mug maakt de experts echter ongerust omdat het dier de tropische malariaparasiet Plasmodium falciparum kan overbrengen.De Nederlandse overheid roept iedereen nu op om oude gierkelders vol te storten met zand. Tot nog toe zijn er geen meldingen in België.