...

De SIS-kaart wordt geleidelijk afgeschaft en vervangen door de elektronische identeitskaart. De zorgverlener zal dan de elektronische identiteitskaart gebruiken om zijn identificatiegegevens te verkrijgen en om de administratieve gegevens met betrekking tot de geneeskundige verzorging online te kunnen raadplegen bij de verzekeringsinstellingen. De gegevens kunnen ook op de Kids-ID worden gezet. Patiënten die niet beantwoorden aan de voorwaarden voor het bekomen van een elektronische ID-kaart, zullen een nieuw type van elektronische ID-kaart krijgen. 2012 Volgens de minister is de huidige stand van zaken van het project zo dat het voorziet dat de apothekers en de geneesheren die met de nodige interfaces zijn uitgerust, in de loop van 2012 de gegevens van de ziekteverzekering zullen kunnen raadplegen op basis van de elektronische ID-kaart van de patiënten of eventueel op basis van de kleefbriefjes. 2013 Dat wil zeggen dat het huidige systeem op basis van de SIS-kaart en het toekomstige systeem op basis van de elektronische ID-kaart van de patiënt in combinatie met de online toegang tot de gegevens van de ziekteverzekering naast elkaar zullen blijven bestaan tot einde 2013.