...

Het Itinera-Instituut deed de denktest en kwam aan het einde van de rit uit op een besparing van 444 miljoen euro per jaar, alleen al in de geneesmiddelensector. Het verplicht VOS voor alle geneesmiddelen is slechts één van de 16 maatregelen die de overheid zou moeten nemen. Daarnaast zijn er ook nog een rist andere maatregelen, de ene nog meer voor de hand liggend dan de andere. Quota Het stellen van quota voor goedkope geneesmiddelen waaraan de voorschrijvers moeten voldoen, volstaat niet. Volgens Itinera zijn die quota bovendien veel te gemakkelijk te behalen. Zo zou het gros van de artsen in februari zijn quota voor het hele jaar halen, wat voor Itinera het bewijs is dat de lat wel heel laag wordt gelegd. Marktprocedures Als het van Itinera afhangt, dan verdwijnen de verouderde, volgens hen marktverstorende procedures. De huidige procedure om post-patent geneesmiddelen op de Belgische markt te brengen is veel te complex, te tijdrovend en te administratief belastend. Dat heeft gevolgen voor de concurrentiekracht. De procedures en beslissingen moeten op een internationaal niveau worden gebracht. De verplicht lagere prijs van de generiek in vergelijking met het origineel is volgens de denktank een rem om toe te treden tot de Belgische markt. Prijszetting De prijszetting zou niet langer door de overheid moeten worden georganiseerd, maar meer in handen worden gegeven van de ziekenfondsen. Itinera haalt Nederland en Duitsland aan als voorbeeld. Als de ziekenfondsen zelf contracten zouden kunnen afsluiten, dan zouden er per geneesmiddel meerdere prijzen gelijktijdig op de markt komen en zou de prikkel voor de farmaceutische bedrijven om te concurreren veel groter zijn. Besparingen Door de optimalisatie van de prijszetting van geneesmiddelen, krijgen we grotere besparingen. Maar er is een grondige hervorming van het gezondheidszorgsysteem nodig om de stijgende kosten in de gezondheidszorg op te vangen. Om de zes maanden De prijslijst van de goedkope geneesmiddelen kan beter maar om de zes maanden worden herzien, en niet om de maand zoals nu het geval is. De korte termijn van herziening van de prijslijst houdt het risico in dat de apotheker niet voldoende snel bevoorraad kan worden en er overschotten kunnen ontstaan. De maandelijkse aanpassing van de geneesmiddelenlijst kan bij patiënten tot verwarring leiden. Vandaar dat de wijziging van de clusters 'goedkope' - en dus terugbetaalde middelen - om de zes maanden zou moeten gebeuren. FeBelGen en Pharma.be FeBelGen en Pharma.be zijn voorzichtig in hun commentaar. Pharma.be wil het dossier eerst helemaal grondig bestuderen, vooraleer ze een bepaalde positie inneemt. FeBelGen vraagt zich af of Itinera niet te kort door de bocht gaat.