...

Het gaat niet alleen om zeer zeldzame geneesmiddelen, maar ook om antibiotica, pijnstillers, middelen tegen kanker enz. De situatie is zelfs zo erg dat de Washington Post er een artikel aan wijdde. Daarin zegt een onderzoeker van de geneesmiddeleninformatiedienst van de universiteit van Utah, die voor de American Society of Health-System Pharmacists de geneesmiddelen registreert waaraan een tekort is, dat er werkelijk sprake is van een crisis en dat de patiënt gevaar loopt. Oorzaak Het probleem is dat niemand een eenduidige oorzaak kan geven voor het tekort. Er wordt wel gewezen op de enorme fusies die de laatste jaren zijn doorgevoerd en waardoor het aantal producenten afneemt. Sommige labo's besluiten ook om oudere geneesmiddelen niet langer op de markt te brengen omdat ze buiten patent zijn en door allerlei regelgevingen veel te goedkoop moeten worden verkocht. De farmaceutische bedrijven wassen hun handen in onschuld, maar ontkennen het probleem niet. Zij zeggen dat de Food and Drug Administration (FDA) veel te streng is. Het tekort van bepaalde moleculen op de Amerikaanse markt heeft echter ook gevolgen voor de Europese markt. Zo is er het kankermiddel cytarabine wat in bepaalde vormen ook op de Nederlandse markt niet meer te verkrijgen is. De Nederlandse Vereniging voor Hematologie heeft daar trouwens een bericht over rondgestuurd.