...

De kans dat u aan die actie heeft meegewerkt, is relatief groot. Precies een jaar geleden besliste de Werkgroep Sensibilisatie van de Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid (BAP-COC) om het probleem bij het grote publiek onder de aandacht te brengen. Ze ontwikkelde daarvoor verschillende hulpmiddelen zoals software, zelfklevers en artikels in de vakpers. Zelfklevers De aandacht van het publiek werd vooral via zelfklevers getrokken. De Belgische overheid stuurde 20 zelfklevers naar elk van de 5.089 apothekers. Of de actie al dan niet zou slagen, lag dus ook aan de apotheker die bereid moest zijn om de zelfklever op de antibioticadoosjes te kleven. Bepaalde software - waar 2.589 apothekers gebruik van maken - hielp de apotheker daarbij door tijdens een zesdaagse actieperiode een pop-up te laten verschijnen, telkens als orale antibiotica werd afgeleverd. Aan het einde van die zesdaagse actieperiode was de pop-up maar liefst 68.073 keer verschenen. Uitgerekend betekent het dat er per apotheker gemiddeld 26 keer een oraal antibioticum over de toog was gegaan, waarbij die apotheker evenveel keer de pop-up had gezien waarin hem werd aangeraden om de sticker op de verpakking te kleven. De reden waarom die pop-upactie slechts zes dagen heeft geduurd, lag precies aan het feit dat... de stickers 'op' waren. Elke apotheker had er immers 'maar' 20 gekregen. 14 procent van de apothekers blokkeerde trouwens de boodschap. Pop-up Door het aantal pop-ups dat bij de aangesloten apothekers is verschenen te extrapoleren naar het volledige apothekerskorps, konden de onderzoekers afleiden dat er in zes dagen tijd in België ruim 130.000 verpakkingen met antibiotica over de toog zijn gegaan. Volgens de onderzoekers is dat zelfs een grote onderschatting aangezien er op het moment van de actie (eerste week van december) 30 procent minder antibioticaverpakkingen werden afgeleverd dan gemiddeld. Doel Of de actie ook zijn doel heeft bereikt, weet niemand. Een aantal van de verpakkingen die een sticker kreeg, zou geen restmedicatie mogen bevatten aangezien ze volledig opgebruikt moeten worden. Het aandeel in de steekproef van dit soort medicatie zou 12 procent zijn. Maar, zo vermoeden de onderzoekers, het feit alleen van een sticker te kleven sensibiliseert ook de apothekers, waardoor ze het onderwerp spontaan zullen aanhalen bij de aflevering van het antibioticum. De onderzoekers waren wel bijzonder te spreken over de participatiegraad van de apothekers. Zij vermoeden dat die participatiegraad erg groot was omdat de handeling die eraan verbonden was, niet lang duurde en zich toespitste op de geneesmiddelenlogistiek en de zorg voor de patiënt.Huisarts NU, september-oktober 2012; 41 (5)