...

"Dat er moet bespaard worden weten we. Dat deze regering bijna één derde van de besparing komt halen in de gezondheidszorg, terwijl we voor de uitdaging van de vergrijzing staan, is op zijn minst onevenwichtig. Dat officina-apothekers nog meer moeten inleveren dan andere zorgverstrekkers is onredelijk. En dat 5 procent van onze vergoeding zonder meer geschrapt wordt, is een onaanvaardbare aanslag op de leefbaarheid van onze apotheken. Zo wordt de farmaceutische zorg die onze patiënten nodig hebben op de helling gezet. APB verwerpt daarom met klem de besparingsplannen van de regering.Apothekers worden onterecht geviseerd Dat er bespaard zou worden in de gezondheidszorg was duidelijk, maar meer dan 900 miljoen - bijna een derde van de totale besparingslast! - had niemand verwacht. Zeker gezien de zorgbehoefte door de vergrijzing van de bevolking ongetwijfeld zal stijgen. We kunnen niet blijven meer doen met minder. Dat de officina-apothekers in het bijzonder worden geviseerd is onredelijk. Naast het inhouden van 2/3de van de indexering op alle honoraria worden de honoraria voor aflevering van geneesmiddelen in hoofdstuk IV zonder meer geschrapt!We sommen de voornaamste maatregelen voor u op: • Schrapping van terugbetaling van mofloxacine, telithromycine, fibraten, coxibs en de specialiteiten Procoralan, Rasilez en Protelos omwille van evidence based medicine • Schrapping van terugbetaling van nasale corticosteroïden - Fluticasonepropionaat en mometasonefuroaat worden vrij van voorschrift • Schrapping van terugbetaling van protonpompinhibitoren van meer dan 56 of 60 eenheden conform de richtlijnen voor goed gebruik • Uitbreiding van goedkoopst voorschrijven van 50 naar 60% • Wijziging van de vergoedingscategorie van antibiotica van B naar C om de overconsumptie terug te dringen • Indexering van de drempels voor de maximumfactuur (MAF) • Gedeeltelijke indexsprong van twee derde van de indexmassa op alle honoraria • Schrapping van het honorarium hoofdstuk IV voor apothekers wegens digitalisering en automatisering van de administratieve processen Volgens het perscommuniqué van minister De Block is dit een besparing met een fijn scalpel en niet met de botte bijl. Dat scalpel snijdt dan wel zeer diep in het vlees van een specifieke doelgroep, namelijk de officina-apothekers. Vooral het wegsnijden van het honorarium voor hoofdstuk IV doet pijn. En erger nog: zo wordt het onmogelijk om de broodnodige farmaceutische zorg te verstrekken die het doelmatig gebruik van geneesmiddelen kan vergroten. Het echte slachtoffer is net die patiënt die de minister geen pijn wilde doen. APB beraadt zich over een gepaste reactie op deze eenzijdige en onredelijke maatregelen."