...

België is momenteel voorzitter van de PGEU. APB als overkoepelende organisatie en de Orde der Apothekers als deontologische instelling stonden dus in voor de jaarlijkse meeting die va n 12 tot 14 juni plaatsvond in Genval. Op de website van APB, legt APB- én huidig PGEU-voorzitter Koen Straetmans (lees ook het interview in de Apotheker) uit waar het om gaat.Een belangrijk aspect van een internationale meeting tussen apothekers is uiteraard netwerken en de uitwisseling van ervaringen. Straetmans legt uit dat de discussies onder meer gingen over de belangrijkste verwezenlijkingen van het beroep, de 'good practices' maar natuurlijk ook de valkuilen. De APB-voorzitter noemt het "heel leerzaam" te zien hoe apothekers in het buitenland erin slagen om op politiek vlak initiatieven zoals vaccinatie door de apotheker te realiseren. "In alle landen," dixit Straetmans, "botst dat op weerstand van andere zorgverstrekkers. Hoe pakten ze die tegenwind aan? Dat zijn interessante pistes."Buitenlandse apothekers zijn op hun beurt dan weer erg geïnteresseerd in het concept 'huisapotheker'."Dat concept," legt Straetmans uit, "zet aan tot reflectie over andere vormen van vergoeding. Vormen die verder gaan dan de link met het afgeleverde volume of de prijs van geneesmiddelen. De buurlanden toonden veel belangstelling voor onze 'abonnementsformule' met de chronische patiënt." Hoofdmoot van het symposium en een belangrijk item op de algemene vergadering was de European Health Data Space Regulation (EHDS). De EHDS vormt een regelgevend kader over het potentieel gebruik van gezondheidsdata voor een betere zorg. Vooreerst is er de 'primary use' ervan, de zorg voor de individuele patiënt. De EU wil de toegang tot gezondheidsgegevens over de grenzen heen vergemakkelijken om zo de patiëntenzorg te ondersteunen. Zorgverleners zouden via een digitaal eHealth-platform elektronische voorschriften, patiëntenverslagen, medische dossiers en andere noodzakelijke info onderling kunnen uitwisselen. "Dat maakt de zorg efficiënter en de patiënt krijgt de regie over de eigen gezondheidsgegevens," aldus Straetmans."Het Belgian Integrated Health Record (BIHR) zou ook over de grenzen heen uitwisseling van gezondheidsgegevens mogelijk moeten maken. Volgens de noden van de patiënt en de zorg die we kunnen leveren zouden ook apothekers proportioneel toegang krijgen tot de gegevens." De EHDS zou ook een 'secundary use' van gezondheidsgegevens mogelijk maken. Het gaat dan vooral over het (geanonimiseerde) gebruik ervan voor gezondheidsbeleid of onderzoek. Dat biedt uiteraard enorme kansen maar houdt ook risico's in. Het gaat immers over zeer gevoelige informatie. Dus is de vraag wat kan en wat niet kan.Koen Straetmans: "Voor de PGEU moeten de doeleinden van het delen van gezondheidsgegevens duidelijk omschreven zijn. Primair tussen zorgverstrekkers en secundair om het beleid te optimaliseren. We willen ook dat de vertrouwelijkheid van de gegevens gewaarborgd wordt. Tevens is er duidelijkheid nodig over de medische aansprakelijkheid. Ook moeten de administratieve lasten voor de zorgverstrekkers beperkt blijven en is er een passende compensatie nodig voor de hoge kosten van digitalisering", besluit Straetmans.