...

Wie de lijst van zaken die aanhangig worden gemaakt voor de Raad van State doorneemt, weet het meteen. Van de 13 Nederlandstalige zaken in maart die betrekking hebben op Sociale Zaken en Volksgezondheid, gingen er vijf over de overbrenging van apotheken. Even opvallend: in Wallonië stelt het probleem zich veel minder. In maart was er geen enkel dispuut, in februari slechts eentje. Dat het probleem zich in Vlaanderen veel massaler stelt dan in Wallonië, wisten we al. Vlaanderen is nu eenmaal veel dichter bevolkt wat apotheken betreft, waardoor een verhuis ook meteen klachten van de concurrentie oplevert. Regels "Maar het KB van 25 september 1974 betreffende de opening, overbrenging en fusie van voor het publiek opengestelde apotheken legt duidelijke regels op voor het openen en verplaatsen van apothekers naar andere gemeenten", stelt Louis Ide. "Voor een verplaatsing binnen dezelfde gemeente zijn de regels veel minder duidelijk. Er wordt wel gesproken over een betere geografische en demografische spreiding, maar wat mag dat dan zijn?" Criteria Louis Ide wilde van de minister dan ook weten wat haar criteria zijn voor die betere geografische en demografische spreiding. De minister gaf in haar antwoord mee dat er nog altijd een moratorium bestaat en dat er minstens aan twee criteria moet worden voldaan: de overbrenging van een bestaande apotheek moet gebeuren in dezelfde gemeente of een aangrenzende gemeente voor zover het aantal apotheken per inwoner in de gemeente waarin de apotheek wordt gesloten, na de overbrenging niet lager ligt dan het aantal in de buurt van de nieuwe apotheek. En de overbrenging moet een betere geografische of demografische spreiding van de apotheken tot gevolg hebben, in vergelijking met de toestand voor de overbrenging. Bij dat laatste is er wel sprake van een 'of'. Het is voldoende dat aan een van de twee criteria wordt voldaan (demografisch of geografisch).