...

Senator Ide wilde wel eens weten hoe het met het apotheeklandschap in België zit. Hoeveel apotheken hebben definitief hun deuren gesloten en hoeveel apotheken zijn verhuisd? De enige stabiele regio in deze is Brussel. In Vlaanderen zien we hoe het aantal sluitingen tussen 2007 en 2011 sterk is gestegen, met Antwerpen als enige koploper met maar liefst 9 sluitingen in 2011. In Wallonië daalt het aantal sluitingen en zijn de sluitingen beter over de hele regio gespreid. Samengeteld zijn er echter nog altijd meer apotheken in Wallonië die in de laatste vijf jaar hun deuren hebben gesloten, dan in Vlaanderen. Brussel blijft stabiel met één à twee sluitingen per jaar. Herlokalisatie Ide wilde ook weten hoe het zit met de herlokalisaties. Door het moratorium mogen er geen nieuwe apotheken bijkomen, maar mogen apotheken wel geherlokaliseerd worden. Uit het antwoord dat Louis Ide van de minister kreeg, bleek duidelijk dat de wetgever vrij tolerant is als het gaat om herlokalisaties waarbij de 'nieuwe' apotheek binnen een afstand van 100 meter van de 'oude' apotheek wordt geherlokaliseerd. In Nederlandstalig België zijn er trouwens veel meer aanvragen voor nabijgelegen herlokalisaties dan voor herlokalisaties die buiten de onmiddellijke omgeving vallen (33 versus 15 anno 2011). In Franstalig België ligt dat aantal ongeveer gelijk (15 versus 13 anno 2011). Het aantal aanvragen en het aantal reële herlokalisaties in Nederlandstalig België is bovendien opvallend groter dan in Franstalig België. Volledig beeld Senator Louis Ide wil uit deze cijfers vooralsnog geen conclusies trekken. "Het is belangrijk dat we eerst een volledig beeld krijgen over de bewegingen in het apotheeklandschap en alle factoren die daarbij meespelen", zegt Louis Ide. "Welke criteria worden gehanteerd en hoe bepalen demografische en geografische elementen de beslissingen?"