Een chronisch verstopte neus, het lijkt misschien een banaal probleem. Toch heeft het een niet te onderschatten impact: slecht slapen, belemmering van de dagelijkse activiteiten, niet goed functioneren op school of op het werk, snurken,... Veel patiënten nemen dan maar, bij gebrek aan een alternatief, hun toevlucht tot een ontzwellende neusspray. In veel gevallen leidt dat, ondanks het advies van de apotheker, tot overconsumptie. Met alle schadelijke gevolgen van dien: de patiënt komt in een vicieuze cirkel terecht.

Het doctoraatsonderzoek van apotheker Sophie Scheire (UGent) bouwt voort op een stageproject met stagiairs van Gent en Luik. Nadien volgde een kwalitatief onderzoek aan de hand van diepte-interviews met 22 patiënten. De derde stap is een vervolgonderzoek dat in de loop van de zomer van start moet gaan. Het uiteindelijke doel is om een apotheekinterventie te ontwikkelen.

"We gaan daarbij in eerste instantie uitzoeken wat het onderliggende probleem is bij overgebruikers van ontzwellende neussprays. Er wordt daarvoor een volledig NKO-onderzoek aangeboden om de doorgankelijkheid van de neus objectief te gaan bepalen. Op basis van dat onderzoek stelt de NKO-arts een diagnose. Een tweede stap is het testen van een afbouwstrategie: een combinatie van medicatie en motivationele gesprekstechnieken."

De voorafgaande onderzoeken en diagnosestelling gebeuren in een tertiair centrum, in dit geval het UZ Gent. "Maar de bedoeling is wel om het traject vanuit de apotheek te trekken en om uiteindelijk deze patiënten beter te kunnen helpen in de apotheek." Dat is de ideale plaats voor detectie en aanpak van overgebruik van neussprays, voegt promotor prof. Koen Boussery toe. "De apotheker kan er meteen het juiste advies meegeven, zonder extra drempels voor de patiënt. Door het traject vanuit de apotheek te sturen, kunnen we hopelijk veel meer mensen helpen."

"En de apotheker zelf haalt er zeker ook voldoening uit, door tijdig het juiste advies en een afbouwstrategie te kunnen voorstellen en zo deze patiënten uit de vicieuze cirkel te halen of weg te houden. Op dit moment hebben apothekers vaak het gevoel dat ze machteloos staan tegenover het overgebruik van neussprays. Met wat we uit dit onderzoek zullen leren, willen we daar iets aan doen", besluit Sophie Scheire.

Een chronisch verstopte neus, het lijkt misschien een banaal probleem. Toch heeft het een niet te onderschatten impact: slecht slapen, belemmering van de dagelijkse activiteiten, niet goed functioneren op school of op het werk, snurken,... Veel patiënten nemen dan maar, bij gebrek aan een alternatief, hun toevlucht tot een ontzwellende neusspray. In veel gevallen leidt dat, ondanks het advies van de apotheker, tot overconsumptie. Met alle schadelijke gevolgen van dien: de patiënt komt in een vicieuze cirkel terecht.Het doctoraatsonderzoek van apotheker Sophie Scheire (UGent) bouwt voort op een stageproject met stagiairs van Gent en Luik. Nadien volgde een kwalitatief onderzoek aan de hand van diepte-interviews met 22 patiënten. De derde stap is een vervolgonderzoek dat in de loop van de zomer van start moet gaan. Het uiteindelijke doel is om een apotheekinterventie te ontwikkelen."We gaan daarbij in eerste instantie uitzoeken wat het onderliggende probleem is bij overgebruikers van ontzwellende neussprays. Er wordt daarvoor een volledig NKO-onderzoek aangeboden om de doorgankelijkheid van de neus objectief te gaan bepalen. Op basis van dat onderzoek stelt de NKO-arts een diagnose. Een tweede stap is het testen van een afbouwstrategie: een combinatie van medicatie en motivationele gesprekstechnieken."De voorafgaande onderzoeken en diagnosestelling gebeuren in een tertiair centrum, in dit geval het UZ Gent. "Maar de bedoeling is wel om het traject vanuit de apotheek te trekken en om uiteindelijk deze patiënten beter te kunnen helpen in de apotheek." Dat is de ideale plaats voor detectie en aanpak van overgebruik van neussprays, voegt promotor prof. Koen Boussery toe. "De apotheker kan er meteen het juiste advies meegeven, zonder extra drempels voor de patiënt. Door het traject vanuit de apotheek te sturen, kunnen we hopelijk veel meer mensen helpen.""En de apotheker zelf haalt er zeker ook voldoening uit, door tijdig het juiste advies en een afbouwstrategie te kunnen voorstellen en zo deze patiënten uit de vicieuze cirkel te halen of weg te houden. Op dit moment hebben apothekers vaak het gevoel dat ze machteloos staan tegenover het overgebruik van neussprays. Met wat we uit dit onderzoek zullen leren, willen we daar iets aan doen", besluit Sophie Scheire.