...

Het implantatenplan moet een antwoord bieden op de lacunes die tijdens het PIP-schandaal naar voor zijn gekomen. Maar het plan gaat ook veel breder, en pakt meteen alle implantaten aan. Het plan omvat een reeks van maatregelen die moeten garanderen dat implantaten - die nu nog een beetje in niemandsland zitten - van productie tot gebruiker kunnen worden gecontroleerd en getraceerd. De eerste acties beginnen deze maand al, maar het hele plan moet in 2016 afgewerkt zijn. Apotheker dirigeert Belangrijk in dit nieuwe plan, waarvan u meer details binnenin vindt, is de taak van de apotheker. Vanaf oktober 2013 zal er immers een wettelijk leveringssysteem worden ingevoerd, dat verplicht via de apotheken zal verlopen en waarbij de apotheker centraal staat in het registratiesysteem. De apotheek, waarlangs het implantaat verplicht moet passeren, moet het geleverde implantaat immers uitkiezen uit een gecontroleerde lijst die hij ter beschikking krijgt. De beroepsbeoefenaar aan wie hij ze levert, moet ook in het systeem zitten, zodat er niet langer kan geleverd worden aan beroepsbeoefenaars zonder expertise. En ook de verdeler moet in het systeem zitten. Pas als aan al die voorwaarden is voldaan, krijgt een patiënt een gepersonaliseerd (verplicht) implantaatpaspoort. De apotheker zet de definitieve stempel: als een implantaat niet via het apotheekcircuit is gekocht, kan er nooit een implantaatpaspoort verkregen worden. Minister Onkelinx voorziet dat dit implantaatpaspoort (of het implantaatcertificaat) in april 2014 op punt zal moeten staan. Vanaf die datum moét de gezondheidsprofessional dat implantaatcertificaat aan de patiënt overhandigen. Zo weet de patiënt dat het implantaat het wettelijke circuit heeft doorlopen en dat hij niet behandeld wordt met materialen die ter discussie staan.