...

Deze resultaten gaan volledig in tegen alle inspanningen die zijn genomen om de specificiteit van het beroep te bewaren", zegt de minister. "Het afleveren van medicamenten is geen eenvoudige verkoopsdaad. Ik herinner eraan dat de verplichte functie van de apotheker als raadgever fundamenteel is. Hij moet optreden als gezondheidsbeoefenaar en moet waken over de kwaliteit van de farmaceutische zorg aan zijn patiënt. Dat is trouwens een deontologische verplichting. De apotheker ontvangt een specifiek ereloon voor deze raadgevende rol. De minister wil dringend overleg. "Ik plan op korte termijn een vergadering met de betrokken beroepsorganisaties om na te gaan welke acties er ondernomen kunnen worden teneinde de patiënt een kwaliteitsvolle dienstverlening van zijn apotheker te garanderen. Er zal ook overlegd worden met de Orde van Apothekers."