...

Het idee voor de multidisciplinaire bijscholingen rijpte bij Eline Tommelein (30) tijdens haar doctoraatsstudie over medicatiebeleid bij ouderen. "Ik merkte toen al dat onderlinge communicatie en doorverwijzingen tussen apothekers en artsen niet altijd van een leien dakje lopen. Enerzijds door problemen van bereikbaarheid, anderzijds stelde ik ook vast dat het contact niet altijd optimaal verloopt."De oplossing zag ze in een concept van multidisciplinaire bijscholingen. "We zien vandaag dat heel veel bijscholingen voor één specifieke doelgroep georganiseerd worden. Daar is niets mis mee, maar het is aanvullend heel verrijkend om met andere zorgverleners aan tafel te zitten. Wanneer er begrip ontstaat voor elkaars standpunten, zal uiteindelijk bereikt worden waar iedere zorgverlener naar streeft. Een betere zorg voor de patiënt."Daarom richtte Eline in 2016 MediCourse op, een bedrijf dat geaccrediteerde bijscholingen aanbiedt voor zorgverleners. Kleinschalig en gemengd: een mix van zorgverleners met verschillende achtergronden samen in kleine groepen. "Interactief bijscholen met verschillende zorgverleners rond één thema is een uitdaging, maar het is echt de moeite waard. Onze opleidingen zijn heel praktisch en iedereen die aan de opleidingen deelneemt, kan hetgeen we gezien hebben al de dag erna toepassen in zijn praktijk. Ook het contact tussen de zorgverleners verbetert zienderogen. Er is meer respect voor elkaars competenties en meer begrip wanneer soms iets fout loopt."Met een team van vier docenten doorkruist MediCourse heel Vlaanderen. In 2018 volgden meer dan 300 zorgverleners er een opleiding en meer dan 1.000 volgden al een lezing. Voorbeelden van recente bijscholingen zijn onder meer de interpretatie van laboratoriumwaarden, of het gebruik van geneesmiddelen tijdens de borstvoedingsperiode.Ook vanuit de opleiding is er belangstelling. Eline Tommelein werd aangetrokken voor een onderwijsproject van de faculteit Farmaceutische Wetenschappen. Tijdens dit project slaan de studenten van de opleidingen 'Farmacie' en 'Voedings- en dieetkunde' de handen in elkaar."Als rolmodel zet ik me graag in voor andere ondernemers met een zorgachtergrond. Mensen die hun werk uitstekend doen, vol maatschappelijk relevante ideeën zitten maar in die zoektocht naar uitbreiding of realisatie vast zitten." En dat kunnen vroedvrouwen, verpleegkundigen, artsen, apothekers of nog vele anderen zijn.www.medicourse.be