...

De 'Union nationale des professions libérales et intellectuelles de Belgique' (Unplib, de Franstalige zus van de FVIB) heeft zich in een diepgaande studie gebogen over de inkomens van de vrije beroepers. Om die inkomens te kunnen kaderen, heeft ze eerst alle zelfstandigen in kaart gebracht om zich pas daarna toe te spitsen op de vrije beroepen. Daarbij werden alleen die mensen in kaart gebracht die effectief bij de belastingen als 'vrij beroeper' gekend zijn. Grotere verdienste Een ding is zeker: van alle zelfstandigen verdienen vrije beroepers het meest. Met een gemiddeld jaarlijks bruto inkomen van 26.977 euro is dat ruim 10.000 euro bruto meer dan zelfstandigen die in de industrie werken (16.815 euro). Als we spreken over bruto inkomsten, dan is dat het professionele bruto inkomen, verminderd met professionele uitgaven en lasten. Het gaat dus niet over het bedrag dat bij de belastingsaangifte is aangegeven, maar wel het inkomen dat wordt gebruikt bij de berekening van de sociale bijdragen. Alle bedragen in de volgende tekst gaan over de aangifte 2008, wat wil zeggen de inkomsten van 2005. Notarissen op kop En dan de vrije beroepers zelf... Als we alle vrije beroepen op een rijtje zetten, dan zijn het vooral de notarissen die een mooi leven hebben met een gemiddeld jaarinkomen van 197.986 euro. Met een 'gat' van ruim 120.000 euro volgen de deurwaarders met een gemiddeld bruto jaarinkomen van 76.280 euro. Pas dan komen de artsen (62.374 euro bruto). Jammer genoeg heeft de studie geen onderscheid gemaakt tussen huisartsen en specialisten. Na de artsen komen de apothekers (51.849 euro bruto), de advocaten (42.856 euro bruto) en de tandartsen (39.538 euro bruto). De paramedici in vrij beroep sluiten de rij af (20.142 euro bruto). Mannen verdienen meer Natuurlijk wordt het pas interessant als we dan ook de opdeling gaan maken tussen mannen en vrouwen. Iets wat de Unie trouwens ook heeft gedaan. Zo zien we dat vrouwen relatief beter vertegenwoordigd zijn bij de vrije beroepen dan bij de zelfstandigen (42,56 % t.o.v. 33,5 %). En dat, van alle vrije beroepen, het notarisvak nog altijd een uitgesproken mannelijk beroep is. Bijna drie op de vier notarissen zijn mannen. Uit de opsplitsing zien we echter ook dat mannen systematisch veel meer verdienen dan vrouwen. Zo verdient een mannelijke notaris jaarlijks bruto gemiddeld 210.457 euro en zijn vrouwelijke collega 140.577 euro. Dat is nog altijd meer dan het dubbele van de mannelijke arts die jaarlijks zo'n 68.689 euro bruto aangeeft. Zijn vrouwelijke collega houdt het bij 49.620 euro. Vreemd genoeg is er niet zo'n groot verschil tussen de vrouwelijke arts en de vrouwelijke apotheker. Die haalt jaarlijks 47.342 euro binnen, terwijl de mannelijke collega met 57.045 euro gaat lopen. De vrouwelijke dierenartsen hebben een loon waar een mens nauwelijks van kan leven: 13.820 euro. Zij zijn de hekkensluiters. Paramedici Als we alleen naar de vrije beroepers binnen de medische sector gaan kijken, dan valt vooral het aantal op. Van alle vrije beroepers valt 39 procent binnen de medische sector. Het grootste aantal zijn de paramedici in vrij beroep (40.275 of 19 % van alle vrije beroepers), gevolgd door de artsen (27.777 of 13 % van alle vrije beroepers). De apothekers komen met 3.845 geregistreerde apothekers in vrij beroep (of 2 % van alle vrije beroepers) op de laatste plaats.