...

Naast de artsen, tandartsen, kinesitherapeuten en verzorgenden worden nu voor het eerst ook de vroedvrouwen en de apothekers in het kadaster van de FOD Volksgezondheid opgenomen. Niet iedereen kan in de lijst opgenomen worden. Het gaat om apothekers die opgenomen zijn in de Kruispuntbank, in België gedomicilieerd zijn en een Riziv-nummer hadden voor 31 december 2010. 16.368 apothekers Volgens dit kadaster zouden er eind 2010 welgeteld 16.368 apothekers in ons land het beroep uitoefenen. De grote meerderheid daarvan (9.381 of 57,3 %) werkt in Vlaanderen. Wallonië is goed voor 5.459 apothekers (33,4 %) en Brussel-Hoofdstad voor precies 1.528 (of 9,3 %). Vrouwen aan de top We weten al langer dat het apothekersberoep voor vrouwen erg aantrekkelijk is. De cijfers geven ons gelijk. Vrouwen geven mannen ver het nakijken met een score van 11.154 (68,1 %) vrouwelijke apothekers tegenover 5.214 mannen (31,9 %). Als we er dan de loep nog iets dichter op zetten en de man/vrouw-verhouding per leeftijdscategorie gaan opdelen, dan zien we dat de vervrouwelijking geen opstoot, maar een proces is.