...

En dat zint hen niet. De officina-apothekers begrijpen uiteraard wel de noodzaak en de voordelen van de FMD. De patiënt krijgt daardoor een garantie over de authenticiteit van het geneesmiddel en het helpt de farma-industrie in haar strijd tegen vervalsing en namaak. De medaille heeft echter ook een keerzijde. De apothekers, zo lezen we in de brief aan minister De Block, "ondervinden dat softwareleveranciers de apotheken extra kosten aanrekenen voor de invoering van dit systeem. Dit terwijl onze sector reeds vele inspanningen en investeringen voor de digitalisatie van de gezondheidszorg heeft moeten dragen zonder enige vergoeding -eHealth, MyCareNet, het e-voorschrift en Vitalink."De apothekersverenigingen wijzen erop dat de opdrachten die de overheid uitschreef "enkel rekening houden met de implementatie 'tot aan de deur van de apotheek', waardoor het deel 'binnen de apotheek' via hun softwareleveranciers volledig voor rekening van de apothekers komt." En dus vragen ze de overheid 'met aandrang' om bij de invoering van FMD en andere systemen die de gezondheidszorg ten goede komen steeds rekening te houden met alle kosten om de implementatie tot bij de patiënt te brengen. Het impliceer dat ook apothekers vergoed worden "binnen de apotheek", vinden ze.