...

"Wij als apothekers kunnen de mensen helpen met geneesmiddelen, maar wanneer dat niet meer afdoende is, komen de mensen van De Mantel op de proppen. Het is een mooi initiatief dat wij erg genegen zijn", aldus Julie Seynaeve, die als spreekbuis optreedt, in de Krant van West-Vlaanderen. De Mantel is het West-Vlaamse netwerk voor Palliatieve zorg.De quiz telde 23 deelnemende kwartetten, waaronder ook een team van De Mantel. Het team van apotheek Degezelle bestond uit Julie Seynaeve, Marlies Vanrapenbusch, Lien Vandendriessche, Evelien Crommelinck, Hanne Vandekerckhove, Charlotte Catteeuw, Willem Dekiere, Brecht Van Loo, Nathalie Noppe, Pedra Bolle, Freddy Degezelle, Rik Deblauwe, Ameline Roose, Cindy Heyerick en Julie Mesure.De apotheek slaagde erin om 23 teams van vier deelnemers bij elkaar te krijgen voor tien vragenrondes. De opbrengst van de quiz - goed voor 1.745 euro - gaat integraal naar De Mantel. En welk liedje zal die in de Warmste Week aanvragen? Cheap Thrills van Sia...