...

Centraal in de verspreiding van de tabletten zijn de apothekers. "De keuze van de apotheker als verdeelpunt, heeft een duidelijk doel", verduidelijkt dokter Van Bladel. "Hij weet immers, samen met de huisarts, welke geneesmiddelen een patiënt al inneemt en of jodium daar een effect op heeft of omgekeerd." Hoe jonger het kind, hoe vatbaarder het is voor de effecten van radioactief jodium. Een correcte inname van jodium is noodzakelijk. Bij zeer jonge kinderen is een overdosering echter net zo schadelijk, omdat het hypothyroïdie kan veroorzaken. Daarom mag de maximale dosis van 1/4 tablet voor kinderen, jonger dan 1 maand absoluut niet overschreden worden. Bij mensen, ouder dan 40 jaar, is er geen eenduidigheid over de inname van de tabletten jodium. De ongewenste effecten zijn immers groter dan de gewenste, zeker in jodiumarme gebieden zoals België omdat hier de werking van de schildklier vaak ontregeld is. "Het risico op schildklierkanker daalt met de leeftijd en het risico op bijwerkingen stijgt", zegt dokter Van Bladel. Lichte bijwerkingen zoals roodheid, hoofdpijn en onpasselijkheid zijn verwaarloosbaar. "Maar ouderen riskeren hyperthyroïdie met alle gevolgen van dien. Daarom is het noodzakelijk dat de huisarts vooraf - dus voor een nucleair incident - samen met de patiënt zijn historiek bekijkt en op dat moment met hem al afspreekt wat hij moet doen bij een eventuele crisis. De apotheker langs zijn kant is erg belangrijk omdat hij meteen zicht heeft op de actuele status van de patiënt en hem zo nodig kan doorverwijzen naar een arts of specialist als hij vaststelt dat er een risico is op ernstige nevenwerkingen. De moeilijkste groep zijn de zwangere, oudere moeders. Zij moeten zeker advies inwinnen bij hun arts."