De federale overheid gaf Defensie de opdracht om stoffen mondmaskers te bestellen, zodat elke Belg er eentje krijgt. Momenteel is een groot deel van die bestelling evenwel nog steeds niet afgeleverd.

"We willen de maskers gelijktijdig over het hele land verdelen", liet Defensieminister Philippe Goffin al weten. "Dat zou vanaf half juni via de apotheken gebeuren."

Patiënten terugzien

Hoe gaat de verdeling in zijn werk? Defensie verdeelt de voorraad maskers over de 28 depots van groothandelaars-verdelers van geneesmiddelen, die op hun beurt de 4.800 apotheken in het land bevoorraden. De burgers worden dan uitgenodigd om progressief hun masker daar te gaan afhalen.

"Dat is het beste kanaal om hen uit te leggen hoe ze het masker correct moeten dragen, afzetten en ontsmetten", zegt Koen Straetmans van de APB. "Op vertoon van de ID-kaart kan de apotheker uit naam van de overheid aan elke Belg een stoffen masker aanbieden. De aflevering wordt geregistreerd in het gedeeld farmaceutisch dossier, zodat andere apotheken kunnen nagaan wie al dan niet al een masker kreeg." Voor die service vragen de apothekers een forfaitaire tegemoetkoming. "De groothandelaars-verdelers rekenen een tarief aan onder de kostprijs. Ook de apothekers zullen hier geen winst op maken maar deze dienst aan de bevolking aanbieden. De totale kost zal lager liggen dan één miljoen euro. Dat is goedkoper dan gelijk welke post- of koerierdienst. Maar belangrijker is de opportuniteit om de burgers en patiënten terug te zien en aan te spreken, vooral zij die hun zorg en geneesmiddelengebruik hebben uitgesteld."

Kwaliteitsnormen

Koen Straetmans geeft nog mee dat de verdeling gestructureerd zal verlopen, te beginnen met de ouderen. Het is niet de bedoeling dat iedereen op hetzelfde moment naar de apotheek stormt. De verdeling zou gespreid worden over twee weken.

"Heel wat apothekers zitten hier evenwel niet op te wachten, na al de voorgaande poeha rond het mondmaskerverhaal", stipt APB-voorzitter Lieven Zwaenepoel nog aan. "Het is ook nog afwachten of de mondmaskers, eens ze geleverd zijn, wel aan de kwaliteitsnormen voldoen, en of er voldoende zullen zijn. Anders beginnen we er niet aan. Maar als alles verloopt zoals voorzien, kan de verdeling via de apotheken doorgaan."

De federale overheid gaf Defensie de opdracht om stoffen mondmaskers te bestellen, zodat elke Belg er eentje krijgt. Momenteel is een groot deel van die bestelling evenwel nog steeds niet afgeleverd."We willen de maskers gelijktijdig over het hele land verdelen", liet Defensieminister Philippe Goffin al weten. "Dat zou vanaf half juni via de apotheken gebeuren." Hoe gaat de verdeling in zijn werk? Defensie verdeelt de voorraad maskers over de 28 depots van groothandelaars-verdelers van geneesmiddelen, die op hun beurt de 4.800 apotheken in het land bevoorraden. De burgers worden dan uitgenodigd om progressief hun masker daar te gaan afhalen."Dat is het beste kanaal om hen uit te leggen hoe ze het masker correct moeten dragen, afzetten en ontsmetten", zegt Koen Straetmans van de APB. "Op vertoon van de ID-kaart kan de apotheker uit naam van de overheid aan elke Belg een stoffen masker aanbieden. De aflevering wordt geregistreerd in het gedeeld farmaceutisch dossier, zodat andere apotheken kunnen nagaan wie al dan niet al een masker kreeg." Voor die service vragen de apothekers een forfaitaire tegemoetkoming. "De groothandelaars-verdelers rekenen een tarief aan onder de kostprijs. Ook de apothekers zullen hier geen winst op maken maar deze dienst aan de bevolking aanbieden. De totale kost zal lager liggen dan één miljoen euro. Dat is goedkoper dan gelijk welke post- of koerierdienst. Maar belangrijker is de opportuniteit om de burgers en patiënten terug te zien en aan te spreken, vooral zij die hun zorg en geneesmiddelengebruik hebben uitgesteld."Koen Straetmans geeft nog mee dat de verdeling gestructureerd zal verlopen, te beginnen met de ouderen. Het is niet de bedoeling dat iedereen op hetzelfde moment naar de apotheek stormt. De verdeling zou gespreid worden over twee weken."Heel wat apothekers zitten hier evenwel niet op te wachten, na al de voorgaande poeha rond het mondmaskerverhaal", stipt APB-voorzitter Lieven Zwaenepoel nog aan. "Het is ook nog afwachten of de mondmaskers, eens ze geleverd zijn, wel aan de kwaliteitsnormen voldoen, en of er voldoende zullen zijn. Anders beginnen we er niet aan. Maar als alles verloopt zoals voorzien, kan de verdeling via de apotheken doorgaan."