...

"Wanneer we kijken naar een gezonde levensstijl zien we dat beweging steeds belangrijker wordt. Ook de covid-crisis, waar thuiswerk het nieuwe normaal werd, deed geen goed aan het zogenaamde 'sedentaire gedrag' van de Vlaming", luidt het in een persmededeling."Als VAN zien we dan ook het nut in van Bewegen Op Verwijzing: een project dat mensen met een gezondheidsrisico en een passieve levensstijl op weg helpt naar een actiever leven, door professionele coaching en een beweegplan op maat. Op dit moment kunnen bepaalde patiënten bij hun huisarts terecht voor een verwijsbrief voor een Bewegen Op Verwijzing coach (BOV-coach). Ze nemen contact op met de coach en die maakt een persoonlijk beweegplan op. In elke eerstelijnszone zijn er (normaal gesproken) enkele BOV-coaches actief."VAN zette het voorbije jaar in op de rol van de apotheker in dit verhaal. "Gezien zijn opleiding, zijn kennis over de geneesmiddelen van zijn patiënten, hun vertrouwensband en zijn zicht op hun sociale situatie, is de apotheker goed geplaatst om mensen in contact te brengen met een BOV-coach. Minister van volksgezondheid Wouter Beke nam dit dan ook op zijn beleidsplan voor 2021: ook andere zorgverleners, naast de huisarts, zouden een doorverwijzing kunnen doen, waaronder de apotheker."PilootprojectenOndertussen werden in 12 eerstelijnszones pilootprojecten opgestart waarbij de groep van doorverwijzers werd uitgebreid. De lijst van deelnemende eerstelijnszone is te vinden op de website van Gezond Leven. Apothekers binnen deze eerstelijnszones krijgen de kans om deel te nemen. Daarvoor is een (geaccrediteerde) e-learning voorzien waarin meer achtergrondinformatie wordt gegeven over beweging en een sedentaire levensstijl, alsook de praktische kant van de doorverwijzing. Wanneer de pilootprojecten positief worden geëvalueerd, volgt er wellicht tegen begin 2023 een uitbreiding naar alle eerstelijnszones in Vlaanderen, zegt VAN."Vanuit VAN pleitten we ervoor om apothekers te blijven betrekken na de doorverwijzing van de patiënten naar een BOV-coach. Apothekers hebben frequente contacten in de apotheek en zijn dus goed geplaatst om patiënten mee op te volgen en wanneer nodig te motiveren."