...

In elf landen van de EU kunnen mensen zich laten vaccineren in de apotheek en in zes daarvan door de apotheker zelf. En het gaat daarbij niet alleen om het griepvaccin, maar ook om vaccins tegen pneumokokken, hpv, herpes zoster, vaccinatie van reizigers,...Frankrijk heeft de voorbije twee jaar griepvaccinatie door apothekers uitgetest in vier regio's en zal dat voor het volgende seizoen uitbreiden op nationaal niveau."Initiatieven tot vaccinatie in apotheken hebben een zeer positieve invloed op de vaccinatiegraad. In Frankrijk worden mensen die worden gevaccineerd door apothekers, vaak niet door een arts gevolgd of zouden ze in elk geval niet zijn gevaccineerd", preciseert Alain Chaspierre, voorzitter van de APB.Hoe zit het in ons land? "Het landschap in België is niet helemaal hetzelfde als in Frankrijk. Maar we moeten het debat aangaan en we moeten daarbij pragmatisch te werk gaan en er alle actoren en uiteraard ook de artsen bij betrekken via overlegrondes tussen artsen en apothekers. En we moeten nadenken over een efficiëntere organisatie van de eerstelijnszorg. Een sterkere eerstelijnsgeneeskunde is immers een belangrijke troef om de - economische - efficiëntie in de zorg te verhogen."Alain Chaspierre ziet een hele rist tussenmogelijkheden tussen de huidige situatie en een situatie waarin apothekers vaccineren. "Bijvoorbeeld gegevens over vaccinatie beter delen zodat je je kan focussen op mensen die het nodig hebben, en eenzelfde boodschap verspreiden op het spreekuur en in de apotheek. Misschien dat vaccinatie niet het prioritaire onderwerp is omdat er nog heel wat andere onderwerpen zijn die moeten worden besproken, zoals preventiepolitiek en verwijzing van de patiënten, waarbij de apothekers een belangrijke rol kunnen spelen."