...

Onder de titel 'Zit de apotheker in de knel' wordt de (financiële) toestand van de apothekers onder de loep genomen. De auteur van het artikel haalt eerst de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) aan. Die klaagt al jaren dat het zo niet verder kan en dat faillissementen het apotheekbestand zullen uitdunnen. Maar ook de apotheekketens zien Nederland niet goed meer zitten. Zo liet Mediq weten dat het 134 banen zal schrappen en staat het hele bedrijf in de vitrine. De reden van de uitverkoop zou de sterk dalende winst zijn waardoor apothekers niet meer kunnen overleven. De auteur analyseert de situatie. Ja, apothekers verdienden vroeger veel geld maar door het Nederlandse preferentiebeleid (waardoor het de zorgverzekeraar is die de kortingen bedingt) is de apotheker zijn onderhandelingspositie kwijtgespeeld en daardoor ook zijn hoge inkoopkortingen. Verzekeraars zijn door de jaren heen echter ook goede onderhandelaars geworden, waardoor generieken vaak ongezien goedkoop zijn geworden. Uitleg De zorgverzekeraars gingen nog een stap verder. Zij begonnen apothekers te vergoeden voor de uitleg die ze aan patiënten gaven en voor de patiëntbegeleiding. De apothekers begonnen daarop te klagen dat zij daar niet aan konden voldoen omdat ze teveel administratieve rompslomp hebben met het preferentiebeleid. Tussen haakjes: in Nederland veranderen de prijzen om het half jaar. Bij ons.... om de maand. Bovendien, zo zeggen de Nederlandse apothekers, kunnen ze niet eens altijd het preferentiegeneesmiddel meegeven omdat het geregeld niet meer in voorraad is. Waar hebben we dat nog gehoord? Alleen moet in Nederland in dat geval de apotheker de meerkost uit zijn zak betalen. "Sommige apothekers schieten er per jaar 10.000 tot 100.000 euro bij in", zegt KNMP. Bovendien, zo wordt opgemerkt, stijgt het aantal vestigingen jaar na jaar. Wat de auteur doet besluiten dat er beter minder apotheken zouden zijn. Ter informatie: in Nederland kunnen veel OTC-geneesmiddelen via andere verkoopslijnen zoals drogisterijen worden verkocht. Hoe dan ook, besluit de auteur, de Nederlandse apotheker blijft een netto-inkomen hebben van 80.000 euro per jaar. Niet om over te zeuren. Onwaardig KPMP is niet echt opgezet met het artikel. Vele kleine stadsapotheken halen dat inkomen absoluut niet. Veel apothekers zijn nog niet zo lang geleden hoge leningen aangegaan die ze nu niet meer kunnen aflossen. En de banken weigeren om hen failliet te laten gaan omdat ze anders zelf verliezen lijden. "Dit is een artikel dat de apothekers onwaardig is", laat de woordvoerder van KNMP weten. "Het focust helemaal op het inkomen van de apotheker, maar daar gaat het niet om. Het gaat er om dat de bedrijfscontinuïteit van de apotheek in gevaar is, waardoor de zorg aan patiënten in de knel komt. Het artikel gaat er aan voorbij dat zorgverzekeraars (...) nauwelijks zorg hebben ingekocht bij apotheken. Dit betekent dat apotheken de zorg aan patiënten voor medicatie-checks of opname in of ontslag uit het ziekenhuis niet krijgen gehonoreerd. Sommige zorgverzekeraars hebben vergoedingen voor medicijnen aan de apotheek vastgesteld op prijsniveau oktober 2011. Prijsstijgingen komen voor rekening van de apotheek die aldus met verlies aflevert. De uitsmijter dat de beroepsgroep wellicht beter af is als er minder zaken overblijven, wordt niet gestaafd." www.knmp.nl