...

Louis Ide is al een tijdje bezig om de apotheker een betere wettelijke omkadering te geven waardoor hij zijn onafhankelijkheid beter kan bewaren. "De erkenning van de apotheker als volwaardige gezondheidswerker staat in schril contrast met het beeld van apotheker als 'verkoper' van medicijnen", zegt hij. "De visie om de apotheker te erkennen als gezondheidswerker impliceert ook de handhaving van het principe: de apotheker in de apotheek. Nu meer en meer apotheken door ketens worden opgekocht, stijgt het fenomeen van apothekers die werken in dienstverband. Maar dat is niet nieuw op zich. De ziekenfondsapotheker die in dienst werkt van het ziekenfonds, bestaat helaas al veel te lang. Daarbij verheffen ziekenfondsen zich tot rechter (controleur) en partij (organisator van de gezondheidszorg bijvoorbeeld via de apotheek) in de gezondheidszorg." Onafhankelijk Gezondheidswerkers moeten onafhankelijk kunnen werken. Ook apothekers die niet aan de slag gaan in openbare officina's. "Apothekers werken bijvoorbeeld ook als apothekers-biologen. Veel apothekers-biologen werken in dienstverband voor een privélaboratorium, vaak in een statuut van schijnzelfstandige. Deze biologen moeten luisteren en verantwoording afleggen aan de aandeelhouders van deze laboratoria. In die zin was het initiatief van de beroepsgroepen om een Raad voor klinische biologen op te richten, naar analogie van de medische raad van ziekenhuizen, in dergelijke laboratoria een stap voorwaarts. Dit was alvast een stap in de goede richting om de onafhankelijkheid van de zorgverstrekkers te verbeteren. Helaas werd dit om onduidelijke redenen geschrapt uit het wetsontwerp van mevrouw Onkelinx. Een gemiste kans." Medisch-wetenschappelijk "De onafhankelijke raden moeten specifiek het medisch-wetenschappelijke bewaken, of het nu gaat om laboratoria, ziekenfondsapotheken of ketenapotheken. Het is de taak van die raden om mee keuzes te maken op basis van evidence based medicine. Deze raad garandeert dat niet enkel de economische motieven van de vergunninghouders doorwegen in bepaalde beleidsbeslissingen, maar ook deze van de apothekers-titularissen. Deze raad beschermt de collega's ten aanzien van de aandeelhouders en de vergunninghouders (in de breedste zin van het woord) omdat beslissingen collegialiter door de Raad worden genomen. Toestanden als 'de siroop van de maand' zullen dan hopelijk tot het verleden behoren." Preventie en curatief Maar impliceert die stelling dan dat apothekers in dienstverband niet onafhankelijk kunnen werken? "Neen", repliceert Louis Ide. "Apothekers kunnen wel degelijk onafhankelijk werken, maar een Raad zou misschien wel preventief en in sommige gevallen zelfs curatief kunnen werken in een voortdurend veranderend apothekerslandschap."