...

De Nederlandse apotheker leeft al jaar en dag van bonussen en inkoopvoordelen. Door een aantal maatregelen dat is genomen, voorspelden de apothekers dat er van die bonussen weinig meer in huis zou komen en dat ze dus heel wat van hun inkomsten zouden kwijtspelen. Door het Nederlandse preferentiebeleid worden immers in hele categorieën geneesmiddelen alleen het goedkoopste nog terugbetaald en om zo goedkoop mogelijk te zijn, hebben de labs ook zwaar in de bonussen geknipt. Apothekers zouden failliet gaan en - hoe vreemd het in het kader van het vervolg van deze tekst ook mag lijken - velen gingen over de kop. 75 miljoen De eerste cijfers van 2009 bewijzen immers helemaal iets anders. In 2009 zouden de openbare apotheken 75 miljoen euro meer hebben ontvangen dan vooraf ingeschat en diezelfde overschrijding wordt ook voor dit jaar verwacht. In een intern document van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zou, volgens het dagblad 'Trouw', staan dat de werkelijke inkoopvoordelen van de apothekers hoger waren geweest dan was aangenomen. Maar ook lagere personeelskosten zouden ervoor hebben gezorgd dat de apothekers toch meer binnenhaalden dan ze zelf hadden voorspeld. Receptregelvergoeding Een van de middelen om het voorspelde inkomensverlies van de apothekers op te vangen bestond uit het verhogen van de receptregelvergoeding. Die ging van 7,28 euro per recept naar 7,91 euro. De apothekers halen echter aan dat die vergoeding nog altijd te laag is om het tekort op te vangen. De apothekersvereniging KNMP stapte zelfs naar de rechter om die vergoeding omhoog te krijgen, iets wat uiteindelijk niet gebeurde. Benard Toch is er iets vreemd aan de hand: KNMP blijft er immers bij dat de apothekers in een zeer benarde situatie zitten, er 200 banen op de tocht staan en dat er in de eigen organisatie drie miljoen euro moet worden bezuinigd. Volgens KNMP zijn de cijfers die nu door de krant uit een vertrouwelijk rapport worden geciteerd, haar onbekend. Er zou wel een onderzoek zijn gebeurd en er is wel een rapport, maar de inhoud daarvan zou vertrouwelijk zijn. KNMP heeft dan ook alvast een onderzoek geëist naar de bron van 'Trouw'. Langs de andere kant - die van de overheid - klinkt het dan weer dat minister Klink van Volksgezondheid de 150 miljoen aan extra inkomsten van de apothekers moet terugvorderen. De apothekers zelf zijn ondertussen op zijn minst ontevreden. Zij vinden dat er een onjuist beeld is geschapen waardoor de perceptie op hun inkomsten helemaal anders is dan in de realiteit.