...

Neal Patel, woordvoerder van de RPS, stelt dat het geneesmiddelenbeleid over de plas op dit moment mensen die chronisch ziek zijn, zwaar discrimineert. "Patiënten met MS of met astma bijvoorbeeld moeten een 'voorschrift'vergoeding betalen als ze hun geneesmiddelen gaan halen, terwijl patiënten die verschillende aandoeningen hebben, dat niet hoeven te doen." Alles heeft te maken met een lijst van geneesmiddelen waarvoor geen 'voorschrift'vergoeding moet worden betaald en andere waar wel moet voor betaald worden. "Maar die lijst werd in 1968 opgemaakt", zegt Neal Patel. "Sommige aandoeningen die nu courant voorkomen en behandeld worden, bestonden in 1968 amper. De lijst met vrijstellingen van vergoeding is nooit aangepast waardoor chronisch zieke mensen nu veel meer moeten betalen dan iemand die occasioneel ziek is. Vooral chronisch zieken met een laag inkomen zijn daar nu de dupe van."