Sinds eind april kunnen apothekers via die pop-up de patiënten identificeren die een oproepingsbrief voor vaccinatie hebben ontvangen en die daar (nog) niet op zijn ingegaan of nog maar één dosis van het vaccin hebben gekregen. De apothekers beoordelen dan of het al dan niet aangewezen is om hen te sensibiliseren voor de vaccinatie of hen uit te nodigen om hun tweede dosis te halen. Rekening houdend met de redenen waarom de patiënten aarzelen, kunnen zij met behulp van wetenschappelijke feiten inspelen op hun twijfels en hun vragen beantwoorden, luidt het in een persbericht van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB).

Volgens de cijfers van APB maakt 87% van de apothekers vandaag gebruik van het pop-upsysteem. "Sinds de geleidelijke invoering van het systeem eind april zijn er in totaal al bijna 500.000 pop-ups verschenen. Daardoor hebben apothekers al 228.732 gesprekken gevoerd om de betrokken personen te sensibiliseren en persoonlijke hulp te bieden (dat wil zeggen bij meer dan 40% van de ontvangen signalen). Die cijfers wijzen opnieuw op het heel grote vertrouwen dat de apothekers genieten bij de bevolking en de proactieve rol die zij op dit niveau spelen."

De APB is verheugd over de eerste, heel positieve, resultaten van deze gerichte sensibilisering. "In Brussel en Wallonië heeft de overheid de apothekers trouwens onlangs gevraagd om kwetsbare (oudere of digitaal weinig vaardige) mensen te helpen bij het maken van een afspraak in een vaccinatiecentrum."

Sinds eind april kunnen apothekers via die pop-up de patiënten identificeren die een oproepingsbrief voor vaccinatie hebben ontvangen en die daar (nog) niet op zijn ingegaan of nog maar één dosis van het vaccin hebben gekregen. De apothekers beoordelen dan of het al dan niet aangewezen is om hen te sensibiliseren voor de vaccinatie of hen uit te nodigen om hun tweede dosis te halen. Rekening houdend met de redenen waarom de patiënten aarzelen, kunnen zij met behulp van wetenschappelijke feiten inspelen op hun twijfels en hun vragen beantwoorden, luidt het in een persbericht van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB). Volgens de cijfers van APB maakt 87% van de apothekers vandaag gebruik van het pop-upsysteem. "Sinds de geleidelijke invoering van het systeem eind april zijn er in totaal al bijna 500.000 pop-ups verschenen. Daardoor hebben apothekers al 228.732 gesprekken gevoerd om de betrokken personen te sensibiliseren en persoonlijke hulp te bieden (dat wil zeggen bij meer dan 40% van de ontvangen signalen). Die cijfers wijzen opnieuw op het heel grote vertrouwen dat de apothekers genieten bij de bevolking en de proactieve rol die zij op dit niveau spelen."De APB is verheugd over de eerste, heel positieve, resultaten van deze gerichte sensibilisering. "In Brussel en Wallonië heeft de overheid de apothekers trouwens onlangs gevraagd om kwetsbare (oudere of digitaal weinig vaardige) mensen te helpen bij het maken van een afspraak in een vaccinatiecentrum."