...

Het systeem wordt voor het eerst ingevoerd voor astmapatiënten. De patiënt moet er niets voor betalen. De apotheker krijgt daar twee keer 20 euro voor.Jan Depoorter van de APB: "Een van de grootste problemen is de therapietrouw, dat weten we. Een slechte therapietrouw zorgt ervoor dat het geneesmiddel zijn werk niet kan doen, de patiënt zieker wordt en de uiteindelijke kosten voor mens en maatschappij alleen maar hoger zijn. Astma is daar een schoolvoorbeeld van. Net daarom wilden wij met astma beginnen. Het is een pathologie waar apothekers erg vertrouwd mee zijn, waar al veel opleidingen over zijn gegeven en brochures over zijn verspreid en waar het consciëntieus opvolgen van de therapie noodzakelijk is om zo lang mogelijk klachtenvrij te blijven."De apotheker krijgt de taak om niet alleen de technische uitleg te geven over de medicatie en de manier waarop die correct moet worden toegediend, maar hij kan ook duiding geven, gaat Depoorter verder.Twee gesprekkenIn het kader van de begeleiding van astmapatiënten binnen de Voortgezette Farmaceutische Zorg zijn er twee gesprekken voorzien. Depoorter: "Een eerste gesprek is een informatiegesprek. De patiënt komt bij de apotheker met een eerste voorschrift voor corticosteroïden met indicatie astma. Ofwel schrijft de arts op het voorschrift dat het om een opstart van een therapie gaat bij astma, ofwel laat de patiënt dat aan de apotheker weten en kan deze, bij twijfel, de arts even consulteren. In een ideale wereld brengt de apotheker trouwens de huisarts van de patiënt op de hoogte, ook als het voorschrift door een specialist werd uitgeschreven. Maar het kan ook dat de patiënt de uitleg gewoon zelf vraagt. Bij die eerste aflevering maakt de apotheker meteen een afspraak voor een gesprek, een van de volgende dagen."Dat gesprek duurt zo'n 20 minuten en de apotheker kan daar 20 euro voor aanrekenen. Daarmee is het echter niet gedaan. Want de apotheker maakt meteen al een nieuwe afspraak, zo'n zes weken na opstart. "Tijdens dat opvolgingsgesprek worden de afgelopen weken geëvalueerd. De apotheker vraagt ook om de medicatie mee te brengen, zo ziet hij meteen of de puffer correct - en voldoende - is gebruikt. In dat opvolgingsgesprek kan hij bijsturen en voelt de patiënt zich ook gesteund. Ook voor dat tweede gesprek kan de apotheker 20 euro tariferen."