...

De Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) maakt elk jaar een rapport over medicijnentekorten in de EU-lidstaten. In twee derden van de lidstaten was de situatie in 2023 slechter dat het jaar ervoor. Tekorten zijn het frequentst voor infectiewerende middelen voor systemisch gebruik, zoals antibiotica (84%); geneesmiddelen voor het zenuwstelsel (60%); en geneesmiddelen voor het cardiovasculair systeem (56%). Op het moment dat het onderzoek werd afgerond, was in een kwart van de landen een officieel tekort aan meer dan 600 geneesmiddelen.Ook bij medische hulpmiddelen zijn er steeds vaker tekorten. Het gaat dan vooral over Klasse I (zoals verbandmiddelen, thermometers, chirurgische gezichtsmaskers) en Klasse IIa (zoals lancetten, naalden, contactlenzen).10 uur per week verlorenEen openbare apotheek besteedde in 2023 gemiddeld 10 uur per week aan het opvangen van geneesmiddelentekorten. De PGEU vermeldt verschillende oplossingen die apothekers kunnen toepassen. Maar deze zijn niet in elke lidstaat toegestaan: generieke substitutie (toegelaten in 92% van de landen), magistrale bereidingen (50%), aanpassing van therapie of posologie (50%), importeren uit andere EU-landen (46%), geneesmiddelen betrekken bij andere leveranciers (waaronder andere apotheken) (38%), en therapiesubsitutie (19%). De PGEU pleit ervoor om apothekers meer flexibiliteit te geven om geneesmiddelentekorten op te vangen."Ondanks de voortdurende inspanningen van apothekers om oplossingen te vinden, zitten veel patiënten door tekorten nog steeds zonder hun voorgeschreven behandeling", zegt PGEU-voorzitter Aris Prins. "Deze situatie veroorzaakt frustratie en ongemak voor patiënten en tast hun vertrouwen in apothekers en in de gezondheidszorg aan. Ze veroorzaken ook stress bij het apotheekpersoneel en leggen een extra administratieve last op het dagelijkse werk van apotheken"."De hervorming van de geneesmiddelenwetgeving van de EU is een unieke kans om een veerkrachtigere toeleveringsketen op te bouwen en tekorten beter te voorkomen, te bewaken en te beheren. We hebben echter meer onmiddellijke maatregelen nodig om dit chronische probleem aan te pakken en de negatieve trend te keren die apothekers al meer dan tien jaar aan de kaak stellen", voegt Prins toe.