De apotheker kan op verschillende vlakken bijdragen aan de gezondheidszorg en doet dat nu al volop, klinkt het. "Een warm en zorgzaam Vlaanderen geeft aandacht aan de lokale apotheker met belangrijke taken inzake preventie, gezondheidsbegeleiding en sensibilisatie."

Zeven beleidsaanbevelingen moeten de toekomstige Vlaamse regering daarin sturen.

1. Apothekers helpen mee aan de ontwikkeling, implementatie en uitrol van de digitale kluizen voor gegevensdeling in de eerstelijnsgezondheidszorg en de functionaliteit van het multidisciplinair gedeeld medicatieschema. Apothekers zijn een belangrijke partner voor een performant transmurale gegevensdeling.

2. Apothekers moeten kunnen rekenen op ondersteuning van interdisciplinaire samenwerking in de eerstelijnsgezondheidszorg, voortbouwend op lopende initiatieven en netwerken met behoud van de toegekende middelen (pilootprojecten geïntegreerde zorg, lokale multidisciplinaire netwerken, eerstelijnszones...).

3. Apothekers hebben een kerntaak te vervullen inzake medicatiebeleid in woonzorgcentra: implementatie van de aanbevelingen van de ComeOn-studie in woonzorgcentra, met name door de organisatie van interprofessioneel overleg, de hervorming van de opleiding van betrokken zorgverstrekkers, de economische transparantie van de sector, de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor oudere residentiële personen en het invoeren van een coördinerend en raadgevend apotheker.

4. Apothekers verdienen een structurele erkenning en integratie in het preventiebeleid en in de projecten die gevoerd worden in de gemeenschappen op het gebied van gezonde levensstijl. Hiervoor is een aangepaste vergoeding nodig.

5. Samenwerking met apothekers voor de sensibilisering van de bevolking voor vaccinatie, voor gemeenschapsprogramma's voor vaccinatie en daarmee samenhangend het verhogen van de vaccinatiegraad en voor gegevensdeling over de vaccinatiestatus via de bestaande digitale platformen (Vaccinnet).

6. Nieuwe samenwerkingsmodellen voor apothekers in de eerstelijnsgezondheidszorg ondersteunen en promoten, door het openstellen en/of heroriënteren van VIPA en Impulseo-financiering en/of andere financieringsmodellen.

7. Apothekers werken mee aan een dementievriendelijke eerstelijnszone. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) benoemde dementie in 2017 als een prioriteit voor de volksgezondheid en stelde een actieplan op rond dementie. In dit actieplan formuleert de WHO zeven verschillende actiedomeinen, waaronder beeldvorming van dementie en dementievriendelijke initiatieven, risicoreductie (preventie), diagnostiek, behandeling, zorg en ondersteuning voor de patiënt en de mantelzorgers. We herkennen deze actiedomeinen in FAZODEM-project rond dementie, dat we willen verderzetten in een multidisciplinaire context op niveau van de eerstelijnszones.

De apotheker kan op verschillende vlakken bijdragen aan de gezondheidszorg en doet dat nu al volop, klinkt het. "Een warm en zorgzaam Vlaanderen geeft aandacht aan de lokale apotheker met belangrijke taken inzake preventie, gezondheidsbegeleiding en sensibilisatie." Zeven beleidsaanbevelingen moeten de toekomstige Vlaamse regering daarin sturen.1. Apothekers helpen mee aan de ontwikkeling, implementatie en uitrol van de digitale kluizen voor gegevensdeling in de eerstelijnsgezondheidszorg en de functionaliteit van het multidisciplinair gedeeld medicatieschema. Apothekers zijn een belangrijke partner voor een performant transmurale gegevensdeling.2. Apothekers moeten kunnen rekenen op ondersteuning van interdisciplinaire samenwerking in de eerstelijnsgezondheidszorg, voortbouwend op lopende initiatieven en netwerken met behoud van de toegekende middelen (pilootprojecten geïntegreerde zorg, lokale multidisciplinaire netwerken, eerstelijnszones...).3. Apothekers hebben een kerntaak te vervullen inzake medicatiebeleid in woonzorgcentra: implementatie van de aanbevelingen van de ComeOn-studie in woonzorgcentra, met name door de organisatie van interprofessioneel overleg, de hervorming van de opleiding van betrokken zorgverstrekkers, de economische transparantie van de sector, de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor oudere residentiële personen en het invoeren van een coördinerend en raadgevend apotheker.4. Apothekers verdienen een structurele erkenning en integratie in het preventiebeleid en in de projecten die gevoerd worden in de gemeenschappen op het gebied van gezonde levensstijl. Hiervoor is een aangepaste vergoeding nodig.5. Samenwerking met apothekers voor de sensibilisering van de bevolking voor vaccinatie, voor gemeenschapsprogramma's voor vaccinatie en daarmee samenhangend het verhogen van de vaccinatiegraad en voor gegevensdeling over de vaccinatiestatus via de bestaande digitale platformen (Vaccinnet).6. Nieuwe samenwerkingsmodellen voor apothekers in de eerstelijnsgezondheidszorg ondersteunen en promoten, door het openstellen en/of heroriënteren van VIPA en Impulseo-financiering en/of andere financieringsmodellen.7. Apothekers werken mee aan een dementievriendelijke eerstelijnszone. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) benoemde dementie in 2017 als een prioriteit voor de volksgezondheid en stelde een actieplan op rond dementie. In dit actieplan formuleert de WHO zeven verschillende actiedomeinen, waaronder beeldvorming van dementie en dementievriendelijke initiatieven, risicoreductie (preventie), diagnostiek, behandeling, zorg en ondersteuning voor de patiënt en de mantelzorgers. We herkennen deze actiedomeinen in FAZODEM-project rond dementie, dat we willen verderzetten in een multidisciplinaire context op niveau van de eerstelijnszones.