...

Er is altijd een spanningsveld geweest tussen artsen en apothekers met het geneesmiddel tussen hen in. Het advies van de Nationale Raad is in die zin baanbrekend. Al wordt in dat advies duidelijk alleen gesproken over de klinisch apotheker, als verlengde van de ziekenhuisapotheker.