...

We zijn moe, hopelijk komt er geen tweede golf! Het is een vaak gehoorde reactie in zijn contacten met artsen in het kader van de barometer, zo getuigt prof. Kris Vanhaecht (KU Leuven). Samen met Stephan Claes (UPC KU Leuven), Kris Van den Broeck (UAntwerpen, Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, Academie voor de Eerste Lijn) en Luk Bruyneel (KU Leuven) coördineerde hij het onderzoek. In totaal beantwoordden 8.350 zorgverleners uit verschillende beroepsgroepen de vragenlijsten in april, mei en juni over de impact van de crisis op o.a. persoonlijk en professioneel vlak. Onder hen ook 788 artsen. "We zien dergelijke reacties ook bevestigd in de laatste meting van de barometer, die in juni plaatsvond", vervolgt prof. Vanhaecht. Meer dan 50% van de artsen scoort 7 of hoger op de vraag in welke mate ze zich vermoeid voelen. In vergelijking met de resultaten van april en mei, scoren ze ook hoger op slaaptekort en 'zich niet voldoende kunnen ontspannen'. Het gevoel van stress en hyperalertheid is in juni dan wel gedaald ten opzichte van de voorbije twee maanden, maar blijft hoog in vergelijking met normale omstandigheden (vóór covid-19, nvdr). "Veel artsen die in de frontlinie stonden, denk bijvoorbeeld aan intensivisten en anesthesisten, hebben sinds de uitbraak van de crisis nauwelijks of niet de tijd gehad om te recupereren. De zomer is normaal een periode om even uit te blazen maar met de heropstart van zorg gaat de periode van drukte gewoon door. De vermoeidheid, het slaaptekort, gebrek aan ontspanning stapelen zich op. Bij wie de druk nu even van de ketel is, kunnen dergelijke professionele symptomen en lichamelijke klachten pas goed doorbreken."