De wet van 28 februari 2022 die apothekers machtigt om het coronavaccin voor te schrijven en toe te dienen, schendt onder meer artikel 23 van de Grondwet, dat iedereen het recht op bescherming van de gezondheid garandeert, schrijft voorzitter Luc Herry in een persbericht. "Dit recht kan in gevaar komen als de vaccinatie uitgevoerd wordt door een zorgverstrekker, in casu de apotheker, die niet gekwalificeerd is om medische problemen ten gevolge van de vaccinatie op te sporen omdat hij of zij daarvoor onvoldoende opgeleid is."

Opleiding, infrastructuur, privacy

Het syndicaat haalt de gekende argumenten uit de kast. "Alleen een arts is bevoegd om in te staan voor de continuïteit van zorg bij een vaccinatie. (...) Vaccinatie is een medische akte waarvoor alleen artsen en verpleegkundigen voldoende opgeleid zijn. (...) Het grondwettelijk recht op bescherming van de gezondheid komt ook in het gedrang als de vaccinatie wordt uitgevoerd door een zorgverstrekker die niet over de noodzakelijke infrastructuur beschikt om, onmiddellijk na de vaccinatie, nevenwerkingen of complicaties te behandelen."

En ook over de privacy maakt de Bvas zich zorgen. "Mogelijk komt hier ook artikel 22 van de Grondwet - het recht op bescherming van de privacy - op de helling te staan als de apotheker, door de aanwezigheid van andere cliënten, het medisch geheim niet kan waarborgen."

Belangenconflict en discriminatie

Verder vecht de Bvas de wet van minister Vandenbroucke ook aan omdat de apotheker het vaccin niet alleen mag voorschrijven, maar het ook mag toedienen. "De apotheker wordt een 'zelfvoorschrijver' die er financiële belangen bij heeft om een product voor te schrijven. Het mogelijke belangenconflict dat hierdoor ontstaat, valt moeilijk te rijmen met het grondwettelijke artikel 23."

Ten slotte onderzoekt de Bvas of de wet ook in strijd is met artikel 10 van de Grondwet dat stipuleert dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet. "In tegenstelling tot apothekers, moeten de artsen de vaccins bestellen bij een apotheek of een vaccinatiecentrum, wat maakt dat er bij de voorbereidende stappen voor de vaccinatie sprake is van discriminatie tussen de beroepsgroepen van de apothekers en van de artsen, ten nadele van die laatsten."

De wet van 28 februari 2022 die apothekers machtigt om het coronavaccin voor te schrijven en toe te dienen, schendt onder meer artikel 23 van de Grondwet, dat iedereen het recht op bescherming van de gezondheid garandeert, schrijft voorzitter Luc Herry in een persbericht. "Dit recht kan in gevaar komen als de vaccinatie uitgevoerd wordt door een zorgverstrekker, in casu de apotheker, die niet gekwalificeerd is om medische problemen ten gevolge van de vaccinatie op te sporen omdat hij of zij daarvoor onvoldoende opgeleid is."Opleiding, infrastructuur, privacyHet syndicaat haalt de gekende argumenten uit de kast. "Alleen een arts is bevoegd om in te staan voor de continuïteit van zorg bij een vaccinatie. (...) Vaccinatie is een medische akte waarvoor alleen artsen en verpleegkundigen voldoende opgeleid zijn. (...) Het grondwettelijk recht op bescherming van de gezondheid komt ook in het gedrang als de vaccinatie wordt uitgevoerd door een zorgverstrekker die niet over de noodzakelijke infrastructuur beschikt om, onmiddellijk na de vaccinatie, nevenwerkingen of complicaties te behandelen."En ook over de privacy maakt de Bvas zich zorgen. "Mogelijk komt hier ook artikel 22 van de Grondwet - het recht op bescherming van de privacy - op de helling te staan als de apotheker, door de aanwezigheid van andere cliënten, het medisch geheim niet kan waarborgen."Belangenconflict en discriminatieVerder vecht de Bvas de wet van minister Vandenbroucke ook aan omdat de apotheker het vaccin niet alleen mag voorschrijven, maar het ook mag toedienen. "De apotheker wordt een 'zelfvoorschrijver' die er financiële belangen bij heeft om een product voor te schrijven. Het mogelijke belangenconflict dat hierdoor ontstaat, valt moeilijk te rijmen met het grondwettelijke artikel 23."Ten slotte onderzoekt de Bvas of de wet ook in strijd is met artikel 10 van de Grondwet dat stipuleert dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet. "In tegenstelling tot apothekers, moeten de artsen de vaccins bestellen bij een apotheek of een vaccinatiecentrum, wat maakt dat er bij de voorbereidende stappen voor de vaccinatie sprake is van discriminatie tussen de beroepsgroepen van de apothekers en van de artsen, ten nadele van die laatsten."