"De apothekers voeren al langer strijd om hun takenpakket uit te breiden met onder meer vaccinaties. Zo lobbyden ze om het coronavaccin in hun apotheek te mogen toedienen en ijveren ze al langer om griepspuiten te mogen zetten. Maar hun aanspraken gaan nóg verder. Er is sprake van een offensief om taken die wettelijk voorbehouden zijn aan artsen naar zich toe te trekken. De Bvas verzet zich daartegen", luidt het in een persbericht ondertekend door voorzitter dokter Philippe Devos, anesthesist en intensivist in Luik.

Illusie van kwalitatieve zorg

Hij klaagt aan dat apothekers zich steeds meer artsentaken willen toeëigenen: vaccinatie, screening op chronische ziekten, inzage in biologische parameters, vernieuwing of stopzetting van chronische medicatie en het behandelen van 'goedaardige' kwalen. "Een apotheker beschikt niet over de competenties die nodig zijn om een gezondheidsprobleem te behandelen in de context van de algemene gezondheidstoestand van de patiënt. De follow-up van een chronische ziekte kan alleen worden overwogen in relatie tot andere gezondheidsproblemen. Dit vereist geen competentie maar een expertise die alleen de arts aan de patiënt kan garanderen. Door deze verantwoordelijkheid aan de apotheker toe te vertrouwen, wordt de illusie van kwalitatieve medische zorg gewekt. Het risico van mogelijk ernstige of zelfs fatale complicaties is reëel omdat gezondheidsproblemen aan de diagnose ontsnappen of omdat de algemene behandeling ervan wordt omzeild", luidt het.

Apothekers hebben, in aanvulling op de arts, vele andere essentiële taken te vervullen, zowel op het vlak van primaire preventie als op het vlak van toezicht op ongewenste bijwerkingen van geneesmiddelen, het voorkomen van ernstige wisselwerkingen tussen geneesmiddelen en het geven van advies over het juiste gebruik ervan, gaat het verder. "Het is in dit complementaire kader dat de Bvas de samenwerking tussen de twee beroepen aanmoedigt."

Debat op de juiste plaats

Alain Chassepierre, merkt, als woordvoerder van de APB, op dat er in de kritiek van de Bvas best wel enkele pertinente opmerkingen zitten. Daarnaast wijst hij op grove onjuistheden, zoals de aanname dat de apothekers geneesmiddelen willen afleveren zonder voorschrift, een punt waar hij met verbazing kennis van neemt. "Het klopt dat we aangaande vaccinatie, tegen griep bijvoorbeeld, vooruit willen. In alle landen waar apothekers mee vaccineren, loopt de vaccinatiegraad op tot zo'n 75%, wat strookt met de internationale standaarden - denk aan Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, Groot-Brittannië - terwijl België maar 46% behaalt."

En wat automedicatie betreft, is het zeker niet de bedoeling van de apothekers om die aan te moedigen, benadrukt hij. "We willen dat net beter omkaderen aan de hand van een analyse van de klacht van de patiënt. Apothekers zijn steeds beter opgeleid om de patiënt indien nodig naar de huisarts door te verwijzen."

De APB-woordvoerder bestempelt de aanval van de Bvas als "oekazen in de aanloop naar de artsenverkiezingen in 2022". "Dit soort discussie moet gevoerd worden op de juiste plaats. Op 23 juni komt het medisch-farmaceutisch overleg (MFO) samen. Daar hoort dit debat thuis", stelt Chassepierre. "We willen bijvoorbeeld samenwerken voor de opsporing van chronische aandoeningen, met name diabetes, maar de huisarts maakt daar deel van uit. Een consultatie bij de arts zal verplicht zijn."

Met N.d.P.

"De apothekers voeren al langer strijd om hun takenpakket uit te breiden met onder meer vaccinaties. Zo lobbyden ze om het coronavaccin in hun apotheek te mogen toedienen en ijveren ze al langer om griepspuiten te mogen zetten. Maar hun aanspraken gaan nóg verder. Er is sprake van een offensief om taken die wettelijk voorbehouden zijn aan artsen naar zich toe te trekken. De Bvas verzet zich daartegen", luidt het in een persbericht ondertekend door voorzitter dokter Philippe Devos, anesthesist en intensivist in Luik.Illusie van kwalitatieve zorgHij klaagt aan dat apothekers zich steeds meer artsentaken willen toeëigenen: vaccinatie, screening op chronische ziekten, inzage in biologische parameters, vernieuwing of stopzetting van chronische medicatie en het behandelen van 'goedaardige' kwalen. "Een apotheker beschikt niet over de competenties die nodig zijn om een gezondheidsprobleem te behandelen in de context van de algemene gezondheidstoestand van de patiënt. De follow-up van een chronische ziekte kan alleen worden overwogen in relatie tot andere gezondheidsproblemen. Dit vereist geen competentie maar een expertise die alleen de arts aan de patiënt kan garanderen. Door deze verantwoordelijkheid aan de apotheker toe te vertrouwen, wordt de illusie van kwalitatieve medische zorg gewekt. Het risico van mogelijk ernstige of zelfs fatale complicaties is reëel omdat gezondheidsproblemen aan de diagnose ontsnappen of omdat de algemene behandeling ervan wordt omzeild", luidt het.Apothekers hebben, in aanvulling op de arts, vele andere essentiële taken te vervullen, zowel op het vlak van primaire preventie als op het vlak van toezicht op ongewenste bijwerkingen van geneesmiddelen, het voorkomen van ernstige wisselwerkingen tussen geneesmiddelen en het geven van advies over het juiste gebruik ervan, gaat het verder. "Het is in dit complementaire kader dat de Bvas de samenwerking tussen de twee beroepen aanmoedigt."Debat op de juiste plaatsAlain Chassepierre, merkt, als woordvoerder van de APB, op dat er in de kritiek van de Bvas best wel enkele pertinente opmerkingen zitten. Daarnaast wijst hij op grove onjuistheden, zoals de aanname dat de apothekers geneesmiddelen willen afleveren zonder voorschrift, een punt waar hij met verbazing kennis van neemt. "Het klopt dat we aangaande vaccinatie, tegen griep bijvoorbeeld, vooruit willen. In alle landen waar apothekers mee vaccineren, loopt de vaccinatiegraad op tot zo'n 75%, wat strookt met de internationale standaarden - denk aan Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, Groot-Brittannië - terwijl België maar 46% behaalt."En wat automedicatie betreft, is het zeker niet de bedoeling van de apothekers om die aan te moedigen, benadrukt hij. "We willen dat net beter omkaderen aan de hand van een analyse van de klacht van de patiënt. Apothekers zijn steeds beter opgeleid om de patiënt indien nodig naar de huisarts door te verwijzen."De APB-woordvoerder bestempelt de aanval van de Bvas als "oekazen in de aanloop naar de artsenverkiezingen in 2022". "Dit soort discussie moet gevoerd worden op de juiste plaats. Op 23 juni komt het medisch-farmaceutisch overleg (MFO) samen. Daar hoort dit debat thuis", stelt Chassepierre. "We willen bijvoorbeeld samenwerken voor de opsporing van chronische aandoeningen, met name diabetes, maar de huisarts maakt daar deel van uit. Een consultatie bij de arts zal verplicht zijn." Met N.d.P.