...

De Nederlandse vorsers hebben tumorweefsels van 999 patiënten met een colorectale kanker onderzocht die tussen 2002 en 2008 waren geopereerd. De meesten hadden een laat (stadium III) gediagnosticeerde kanker.De auteurs van de studie hebben vastgesteld dat 69 van de 182 patiënten (37,9%) die na de operatie regelmatig aspirine hadden ingenomen, overleden zijn. In de groep van 817 patiënten die nooit aspirine hadden ingenomen, zijn er 396 gestorven (48,5%). Conclusie: aspirine verlaagde de sterfte aan colorectale kanker met 53%.Dr. Gerrit Jan Liefers, die de studie leidde, denkt dat aspirine invloed zou kunnen hebben op het vermogen van circulerende tumorcellen om metastasen te vormen. Hij pleit ervoor om een behandeling met aspirine te starten zodra de diagnose wordt gesteld, nog voor de heelkundige ingreep. Toch een minpuntje wat de resultaten betreft: het beschermende effect van aspirine werd alleen teruggevonden bij de patiënten met een tumor die HLA-klasse I-antigenen tot expressie bracht.(referentie: JAMA Internal Medicine, 31 maart 2014, DOI:10.1001/jamainternmed.2014.51)