...

De cijfers werden gepubliceerd door de Stichting Farmaceutische Kerngetallen (SFK). Dat legde de uitgaven van 14 landen uit het westelijke deel van Europa naast elkaar. De Engelsen zouden, louter gebaseerd op de cijfers, het minste uitgeven maar dit geeft een vertekend beeld. De Engelsen zouden slechts 244 euro per persoon uitgeven, maar in Engeland worden de dure geneesmiddelen niet meegeteld omdat de verspreiding daarvan enkel en alleen via de ziekenhuizen gebeurt. De patiënt kan die dure geneesmiddelen niet zelf in zijn apotheek ophalen. Met 393 euro per persoon scoort België goed. Nederland scoort met 347 euro nog beter. De Duitsers geven gemiddeld 487 euro per persoon uit en koploper is Zwitserland met 579 euro per persoon.