...

In opdracht van de verschillende beleidsentiteiten van het land organiseert het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) sinds 1997 op gezette tijdstippen een gezondheidsenquête. De uitgebreide resultaten en analyses dienen onder meer om het beleid te ondersteunen. Het staal -bijna 11.000 mensen- is representatief voor de Belgen in het algemeen en voor de regio's. De resultaten geven het subjectieve aanvoelen weer in verband met gezondheid en welzijn.Eetstoornissen en levenskwaliteit Voor het eerst onderzocht het WIV onder het hoofdstukje 'emotionele problemen' eetstoornissen -anorexia en boulimie. De prevalentie hiervan bedraagt 6% maar loopt bij jonge vrouwen (15-24 jaar) op tot 18%. Bij lager opgeleiden en in de steden neemt de prevalentie toe. In het algemeen zijn emotionele problemen -angststoornissen, slaapproblemen, depressieve gevoelens- de jongste vijf jaar sterk gestegen. Een tweede primeur is dat het WIV nu ook gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit onderzocht. Deze wordt weergegeven met een score tussen 0 en 1 -waarbij 1 de beste levenskwaliteit weergeeft. Gemiddelde halen de Belgen boven de 15 jaar 0,81. In het Vlaams gewest (0,83) ligt de score wat hoger dan in het Brussels Hoofdstedelijk (0,80) en in het Waals gewest ((0,78). Acht op tien Belgen voelen zich dus in goede tot heel goede gezondheid, hoewel de levenskwaliteit achteruitgaat met de leeftijd. Ook een lagere sociale positie beïnvloedt de levenskwaliteit negatief.Chronische aandoeningen Een belangrijk aandachtspunt zijn de chronische aandoeningen. Meer dan één Belg op vier van 15 jaar en ouder zegt hieraan te lijden. Het gaat dan vooral over lage rugpijn, artrose, hoge bloeddruk en een hoog cholesterolgehalte. Chronische aandoeningen komen meer voor bij laaggeschoolden. Eén op drie 65-plussers zegt last te hebben van minstens twee belangrijke chronische aandoeningen. Deze leeftijdsgroep heeft ook vaker te maken met langdurige functionele beperkingen. Voor 16% betekent dit dat ze hierdoor binnenshuis moeten blijven. Meer dan een kwart van de 65-plussers heeft ook moeite met dagelijkse activiteiten en bijna de helft slaagt er niet meer in alle huishoudelijke klusjes naar behoren te vervullen. Deze eerste WIV-analyse focuste op 'gezondheid en welzijn'. In januari 2015 volgt een tweede rapport met de resultaten in functie van het gebruik van gezondheids- en welzijnsdiensten. Het integrale rapport en de samenvatting: http://his.wiv-isp.be/nl