...

Het is wat geweest, de laatste maanden, met de onderhandelingen met farmaceutische bedrijven over weesgeneesmiddelen. Soms hebben die geleid tot een verlaagde prijs, maar soms heeft het farmaceutisch bedrijf ook besloten om geen vinger toe te geven. Als klein land met heel weinig patiënten die in dat geval het middel nodig hebben, staat België machteloos. "Maar België en Nederland samen kunnen meer uit de brand slepen voor onze patiënten die aan zeldzame ziekten lijden dan alleen", zegt Maggie De Block ferm. Beide ministers van Volksgezondheid, De Block en Schippers, hebben dan ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om tijdens de informele Europese top in Riga (Letland) een protocolovereenkomst te ondertekenen. De Nederlandse en Belgische ministers zijn al sinds december aan het bespreken hoe ze dit praktisch kunnen uitwerken. Zij zullen nu verder werken aan praktische punten zodat ze volgend jaar, in 2016, samen naar de farmaceutische sector kunnen stappen. Met deze stap geven België en Nederland het mooie voorbeeld, want er is al zoveel langer sprake van een Europees front tegen weesziekten. Maar in de praktijk is daar, tot nog toe, weinig van gekomen. Maggie De Block: "Tegenwoordig maken landen elk apart afspraken met de farmaceutische bedrijven. Samen vertegenwoordigen we meer patiënten en kunnen we een lagere prijs bedingen." Voor de betrokken bedrijven zijn er ook pluspunten: ze hoeven maar één dossier in te dienen voor beide landen en ze hebben meteen toegang een groter aantal patiënten. Verschillende farmaceutische bedrijven hebben al laten weten dat ze willen meestappen in het pilootproject. Maar de plannen van België en Nederland gaan nog verder. Op termijn willen beide landen ook gegevens uitwisselen, registers delen en evaluatiemethodes op elkaar afstemmen. Bedoeling is ook samen na te gaan welke innovatieve geneesmiddelen er de komende jaren op de markt zullen komen en hoe Volksgezondheid in beide landen zich daarop best voorbereidt.